Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14234-WYP Domaňovce – Nájomné byty v rodinných domoch v počte 15 bytov s piatimi samostatnými vchodmi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Domaňovce
14236-WYP Rekonštrukcia spojovacej chodby Úradu vlády SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
14238-WYT Nákup pohonných hmôt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
09:00
EKOVER spol. s r.o.
14256-WYP Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
Mesto Čadca
14263-WYS Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
10:00
Mesto Partizánske
14264-WNT Nákup vzrastlých drevín na Kukučínovu ulicu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Mesto Trnava
14273-WNP Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 31.03.2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
12:00
Mesto Hlohovec
14294-MUT Ochranné pracovné prostriedky
Užšia súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
14301-WYP Novostavba Telocvičňa pre ZŠ a MŠ v Bojniciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
10:00
Mesto Bojnice
14302-WYP Obnova športového areálu základnej školy, Veľký Šariš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
Mesto Veľký Šariš
14303-WYP Multifunkčná športová plocha s prekrytím
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
Obec Šoporňa
14354-WYP Výstavba Materskej školy v obci Krížová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
10:00
Obec Krížová Ves
14355-WYP "Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor - znovuzrodený“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
10:00
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
14370-WNT Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
09:00
Mesto Trnava
14392-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Prešov
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Mesto Prešov
14393-MSS NY-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
12:00
Obec Nýrovce
14396-MST Kancelárske potreby pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
14398-MST Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
14402-MST Oftalmologiká
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
09:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
14403-MSP Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu blok H, Žilinskej univerzity v Žiline
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
14404-MST Motorová nafta
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14405-MST Dobudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-point linkách
Verejná súťaž
UVO 01.04.2021
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
14409-MSS Zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNM
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
09:00
Slovenské národné múzeum
14410-MST Diagnostický rýchlotest in vitro na kvalitatívnu detekciu SARS-COV-2 vo vzorkách výterov z nosohltanu
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
12:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
14415-MST Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť
Verejná súťaž
UVO 12.04.2021
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Zobrazených: 476 - 500 / 610 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25