Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28770-MSS Projektové dokumentácie V - zdravotnícke zariadenia
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
28773-MST Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
28774-MST Chemický posypový materiál na báze NaCl
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
28777-MST Centrálne obstarávanie bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet pre potreby MŽP SR a jeho podriadené organizácie
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28780-MST Vybavenie neurologického laboratória
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
28781-MST Chemikálie pre projekt BioPickmol
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
28783-MST Obstaranie odpadkových košov, skladovacích jednotiek, kadí, škatúľ a boxov prostredníctvom nadlimitnej zákazky pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28787-MUT Náhranie diely OTOKAR
Užšia súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28915-MST Dodávka plynu
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28916-MSP Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár - opakovaná zákazka
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Mesto Nitra
28917-MSS Zabezpečenie realizácie rozvojových požiadaviek EIS SAP S/4HANA
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28921-MST Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:30
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28923-MST Nákup ošípaných
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
28925-MSS ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
28926-MST Vybavenie SOŠ Kežmarok- Cukrár/Pekár/Kuchár_2022
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
29125-MST 4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
29128-MSS Vykonávanie strážnej služby vo vybraných objektoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s..
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29129-MST Náplne a spotrebný materiál do tlačiarenských zariadení
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29131-MST Lieky ATC skupiny L01FA01
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29132-MST Modernizácia praktického vyučovania - CNC stroje
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
29148-MST PK-2-22_Nákup pšenice potravinárskej silo Hontianske Nemce a Breziny
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
12:00
Poľnonákup TATRY, a.s.
29154-MUT Nákup softvérových licencií
Užšia súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29162-MST Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
29165-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre ŠI Zvolen
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
11:00
Školský internát
29168-MSS Likvidácia odpadu
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
08:30
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO
Zobrazených: 476 - 500 / 917 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29