Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13910-MST Endoskopické zostavy
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
13911-MSS Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13917-MST Tlač prepravných dokladov
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13918-MST Základné medicínske zariadenia
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
10:00
Svet zdravia, a.s.
13948-WYP "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Obec Kúty
13949-WYP Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
13950-WYS Marketingová a mediálna kampaň pre projekt "Svätomariánska púť (Svetlo z východu)"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.03.2021
10:00
Prešovský samosprávny kraj
13951-WYT Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13952-WYP „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Mesto Levoča
13953-WYP Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
13954-WYP Opláštenie športovej haly - Vavrečka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
08:30
Obec Vavrečka
14027-WYT Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť prevádzky a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
WOOD LIFE s.r.o.
14036-WYT Vybavenie pre modernizáciu odborných učební 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
09:00
Mesto Leopoldov
14037-WYP Výstavba Materskej školy v obci Roztoky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Roztoky
14038-WYS Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Mesto Martin
14039-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sady nad Torysou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Sady nad Torysou
14083-WYS Audítorské služby 2021 - 2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14126-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž
UVO 26.03.2021
09:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
14133-MST Prístrojové vybavenie elektrofyziologického laboratória neurologických oddelení
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
14149-WYP Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
14:00
Obec Terňa
14150-WYP "Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.03.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
14155-WYT Látky ničiace baktérie na systémové použitie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
14158-WYS Monitoring zložiek životného prostredia D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14174-WYP Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14175-WYT Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
12:00
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Zobrazených: 451 - 475 / 617 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25