Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3000-WYP Prestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad Ábelová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Obec Ábelová
3001-WYP Rozsˇi´renie CˇOV vo Velˇkom Bieli z 2200 na 5000 EO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Veľký Biel
3002-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Jaklovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Jaklovce
3003-WYP Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.02.2022
10:00
Mesto Trnava
3004-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci - cestný most ponad Torysu - Košická Polianka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Košická Polianka
3107-WYP Prestavba budovy na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
16:00
Obec Veľká Lehota
3108-WYT Obstaranie IKT vybavenia - HA Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Hotelová akadémia
3109-WYP Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár - mesto Snina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Mesto Snina
3179-WYP Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Veľké Dvorníky
3197-WYP Realizácia stavby “Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
10:00
Mesto Martin
3198-WYP Prestrešenie ľadovej plochy v meste Medzilaborce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Mesto Medzilaborce
3199-WYP VÝSKUMNO-PREZENTAČNÉ CENTRUM PARKOV TMAVEJ OBLOHY V KARPATOCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
14:00
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
3576-MST Nákup originálnych náhradných dielov Volkswagen pre autorizovaný servis
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
3577-MSP Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca – prestavba a modernizácia objektu Beskyd
Verejná súťaž
UVO 16.02.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
3578-MSS Opravy elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č.522 a v objekte č.713
Verejná súťaž
UVO 17.02.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
3579-MSS Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
3580-MST Regionálne environmentálne centrum v Holiči - technológia
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Mesto Holíč
3581-MST Zlepšenie technického vybavenia ZŠ v Ružomberku
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Mesto Ružomberok
3583-MST Digitálny RTG systém
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
3595-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
3755-WYS Poskytnutie poisťovacích služieb
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
12:00
Slovenská agentúra životného prostredia
3756-WYS Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
3758-WYP Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2022
10:00
Jazdecký klub Epona Mútnik
3759-WYP Sanácia zosuvu na ceste III/1556, Rykynčice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
3760-WYP DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŽBINCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Žbince
Zobrazených: 451 - 475 / 662 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27