Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13449-WYP MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.03.2021
09:00
Mesto Trnava
13451-WYP Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
08:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
13452-WYS Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Slovak Business Agency
13470-WYT Čistiace a osobné hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
13477-MST Prístroj pre mimotelovú oxygenáciu krvi - ECMO
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13478-MST Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
13479-MST Bed side ABR analyzátor
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13481-MSS Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
10:00
Národný onkologický ústav
13489-WNP Rekonštrukcia plynovej kotolne na Sklenárovej ul. č. 5, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
13491-WYT NEMOCNIČNÉ POSTELE A NEMOCNIČNÉ STOLÍKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Psychiatrická liečebňa Sučany
13558-MUT Pneumatiky
Užšia súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
13559-MST Antiinfektíva
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13567-MSS Pranie nemocničnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
13568-MST Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Dalno s. r. o.
13569-MST Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
13:00
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
13581-WYP Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
13:00
Obec Oravská Jasenica
13588-WYP Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec s využitím OZE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
15:00
Obec Vechec
13623-WYP Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
13:00
Mesto Dolný Kubín
13654-MSS MZ-7_ZACHOVANIE BIODIVERZITY A VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE ŽELIEZOVCE
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
12:00
Mesto Želiezovce
13662-WYP „Renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13693-WYT Lis s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.03.2021
09:00
Technické služby mesta Prešov a.s.
13713-WYP Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v meste Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
13751-WYT Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Malý Slavkov
13768-WYP Prevádzková budova - hygienické zariadenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Pečeňady
13770-WYP Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom, Trenčianske Mitice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
14:00
Obec Trenčianske Mitice
Zobrazených: 401 - 425 / 607 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25