Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227362 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20227363 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20227368 Pamäťové médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.07.2022
13:38
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z20227369 Originálne tonery HP 59X (CF 259X) s čipom do tlačiarne HP Lj Pro M404dn a MFP 428fdn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
15:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20227389 Sušič rúk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227390 Športový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227398 Vaňový kontajner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
09:00
Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227423 Trofeje a športové poháre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
14:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227425 Kovové šatníkové skrine
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
10:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227426 práčky, sušičky, žehličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.07.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20227427 Protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
15:50
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
29343-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA
eZakazky 12.07.2022
10:00
Obec Udiča
30415-WYP Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne - VnT-Opakovanie
eZakazky 15.07.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
eZakazky 21.07.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Zákazka malého rozsahu
eZakazky 06.07.2022
10:00
Žilina Invest, s.r.o.
test pp 04
Dynamický nákupný systém
eZakazky 09.12.2022
10:44
eBIZ a. s.
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu pre investície a nehnuteľnosti EXPO REAL 2022, ktorý sa bude konať v termíne 04. – 06.10.2022 v Mníchove, Nemecko
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.07.2022
11:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre elektrotechniku Electronica Mníchov, ktorý sa bude konať v termíne 15. - 18. novembra 2022, v Mníchove, Nemecko
eZakazky 11.07.2022
12:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Kreatívne trhovisko Žilina - dočasná stavba
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.07.2022
10:00
Mesto Žilina
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania plechov a ich technológií EuroBLECH 2022, ktorý sa bude konať v termíne 25.10.-28.10.2022 v meste Hannover, Nemecko
eZakazky 14.07.2022
13:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Nové motorové úžitkové vozidlo 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.07.2022
10:00
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
443960 Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2022, ktorý sa bude konať v termíne 10. – 14. október 2022 v meste Dubaj, Spojené arabské emiráty
eZakazky 18.07.2022
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
30660-WYP Rozšírenie zberného dvora – Obec Pečovská Nová Ves
eZakazky 25.07.2022
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 06.04.2032
13:48
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 401 - 425 / 917 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26