Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202031156 flukonazol
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202030936 Štúdiový blesk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202031036 Externý pevný disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202031264 Grafický tablet a externý pevný disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031268 Opravy zariadení na skladovanie PL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:38
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031270 Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:42
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202030933 Krmivá a diéty pre zvieratá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:50
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202031134 Železiarske výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:55
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202031274 Analgetiká časť č. 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:58
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Novácia technológie delenia materiálu a otryskávania
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
MIDOPO s.r.o., Robotnícka 4354, 017 01 Považská Bystrica
Dokumentácia EIA a poradenstvo pre zabezpečenie procesu posúdenia vplyvov navrhovaných činností projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS na životné prostredie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji, Dunajská 127/18, Hamuliakovo 90043
Dodávky vodárenského a údržbárskeho materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
10:00
Mesto Košice
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty pre EUBA 23112020
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
37278-MST Nákup automatických liniek na spracovanie a balenie mincí vrátane servisu
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
37383-WYP Vodozádržné opatrenia v Obci Nitrianske Pravno - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:00
Obec Nitrianske Pravno
39931-WYP Kanalizácia IŽOP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:00
Mesto Veľký Meder
40532-WYP Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
40672-MSS Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024 v správe Mestskej časti Bratislava Ružinov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
41273-WYP Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:00
Pri Lipe, o.z.
42202-MSS Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
42211-MST Referentské vozidlo 9 ks
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
42596-WYP Rekonštrukcia vzduchotechniky a montáž a dodávka zdravotechniky v objekte krytej plavárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
43140-MST Reagenčné diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
43601-WNT Vianočné sety s komplimentkou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobrazených: 51 - 75 / 828 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20