Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 21
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.10.2021
11:00
Bratislavský samosprávny kraj
Dielne Palárikovo - oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
Oprava elektrickej prípojky CA PZZP
Obchodná verejná súťaž
25.10.2021
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
45898-WNS Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK 2022-2030
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.10.2021
11:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z202120124 Terénne motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120164 Nákup osobných elektromobilov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120923 Kancelárske potreby-október 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
11:00
Slovenská republika
I/8-VO-1-15/2021 Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 25.10.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Z202120161 Liečivá II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
10:50
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202120611 Skúmavky časť č. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
10:35
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119922 Chemikálie pre mikrobiologické účely - Minerálny olej
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
10:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202120001 Liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
10:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202120081 Stavebné rezivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
10:01
Teplička, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zabezpečenie svetelnej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.10.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Vianočná exteriérová výzdoba vrátane záručného a pozáručného servisu (18.10.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
10:00
Mesto Nové Zámky
Obnova zariadení tech sietí CAG
Obchodná verejná súťaž
25.10.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
44016-MSS Údžba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
10:00
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
44134-MSP Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/584
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
44137-MST Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso a mäsové výrobky)
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
44306-MST Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
10:00
Events, cathering and marketing, s.r.o.
44307-MSS Optimalizácia spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
44310-MST Materiál pre sekvenovanie SARS-CoV-2 na identifikáciu mutácií vírusu
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
44720-WYP Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín - Bysterec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.10.2021
10:00
TEHOS, s.r.o.
45721-WNP Lopej - údržba toku Vajskovský, r. km 0,350 - 0,420
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.10.2021
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Zobrazených: 476 - 500 / 1081 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29