Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30896-MSS Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie SAP Software, licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
31017-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31018-MST Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31028-MSS Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov II - PCI
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
31095-MST Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
31077-MSS Projektová dokumentácia pre obnovu pavilónu E a auly SPU v Nitre
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31162-WNS Ružomberok - adaptácia replikačného centra DCM - PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31305-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a prestavba časti budovy na škôlku v Dulovciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Obec Dulovce
31471-WYP Kaštieľ obnova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
31298-WNP PARKOVACIE MIESTA + KOMUNIKÁCIA WILSONOVO NÁBREŽIE 2 – 4
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Nitra
31573-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY FILOZOFICKÁ FAKULTA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
31939-WYT Dodávka elektrickej energie pre rok 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
31938-WNT Hybridný automobil pre potreby mobilného Hospicu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
32016-WNS Dodávka a montáž plynového vykurovania RSLT Vranov nad Topľou
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
32015-WNP Asfaltácia ciest
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Čadca
32212-WNT Technologická rekonštrukcia vysielacieho pracoviska RTVS
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
32241-WNT Laboratórny nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
32244-WNS Odborné prehliadky na veľkokapacitných a prenosných úpravniach vody
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
32258-WNT Dodávka betónu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
32265-WNT VT Náhradné diely na KUBOTU M115GX-IV, r. v. 2019 s dovozom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32304-WNT SK Náhradné diely
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202310349 Technologický upgrade systému pre podporu elektronickej správy registratúry Fabasoft na verziu 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310374 MŠ Jarovce - Interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Jarovce, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310426 Podpora Oracle a RedHat licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202310461 LED osvetlenie - LED bar a dimmer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 476 - 500 / 1115 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29