Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.06.2021
14:00
TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
17343-MSS Poskytovanie mýtnych Služieb
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Z20215836 Rolba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
08:37
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
16732-MST Inovácia výrobného procesu kožených kabeliek a doplnkov
Verejná súťaž
UVO 11.06.2021
09:00
DR s. r. o.
17331-MST Dodávka inovatívnej technológie
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
09:00
KORO, s.r.o.
17882-WYP Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
2021_NLZ_01 Materiálno–technické vybavenie učební ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 25.05.2021
10:00
Mesto Detva
17697-WYP Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Mesto Handlová
007/NLZ/2020 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 19.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
15609-WYP športová hala Medzibrod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
15:00
Obec Medzibrod
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
17.05.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
17.05.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
17.05.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
17.05.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
19307-WYS Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
11:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
18165-MSS Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 17.05.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Zobrazených: 1 - 25 / 720 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20