Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 06.04.2032
13:48
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17023-MST Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Verejná súťaž
UVO 22.11.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
32423-WYP Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.11.2022
10:00
Jazdecký klub Epona Mútnik
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
35191-MSP Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“)
Verejná súťaž
UVO 25.10.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35765-MSP ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné
Verejná súťaž
UVO 07.10.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
Inteligentné rezné nástroje pre automatizované opracovanie kompozitov a Al zliatin
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.10.2022
10:00
COMMERC SERVICE spol. s r. o., Ku Surdoku 35 , 080 01 Prešov
36557-WYP Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody – areál VšNsP Lučenec n.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.09.2022
10:00
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
36576-MST Podvalníkový náves na prepravu kolesovej a pásovej techniky a náves na prepravu ISO kontajnerov
Verejná súťaž
UVO 26.09.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
36059-MSP Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník
Verejná súťaž
UVO 26.09.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
31376-MST Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - technika
Verejná súťaž
UVO 20.09.2022
11:00
Mesto Prievidza
Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami (Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku predmetu kúpy, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na predloženie ponuky. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred s Mgr. Katarínou Hermanovou na emailovej adrese: poliklinikatehelna@gmail.com alebo na tel.: 0908 724 526. Obhliadku je možné vykonať v dňoch: 12.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 19.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 26.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 02.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 09.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 16.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 23.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 30.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 06.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 13.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.)
Verejná súťaž
20.09.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
33135-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž
eZakazky 19.09.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 938 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20