Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
eZakazky 19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
42758-MSP Uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha"
Verejná súťaž
UVO 03.11.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Humenné, a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prievidza a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
33805-MST Nosný modulárny systém
Verejná súťaž
UVO 29.10.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
41779 Technológie
Verejná súťaž
eZakazky 21.10.2021
10:00
SITNO PHARMA s. r. o.
42942-MSS Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky
Verejná súťaž
UVO 21.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
43059-MST Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)
Verejná súťaž
UVO 21.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
43173-MST Dodávka a distribúcia elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 19.10.2021
10:00
Mesto Martin
41725-WYT Hasičské ochranné kukly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43225-MSS Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná II
Verejná súťaž
UVO 18.10.2021
10:00
Obec Oravská Lesná
43099-WYP Úplná rekonštrukcia budovy na turistické a environmentálne účely s informačným centrom, miestom na vzdelávacie aktivity a základňou pre ornitológov.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.10.2021
09:00
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Zobrazených: 1 - 25 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20