Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32618-MSS Spracovanie projektovej dokumentácie
Verejná súťaž
UVO 25.08.2022
12:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
37171-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu k.ú. Bacúrov_opakovaná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
37174-WNS Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu, ktoré spadajú do kompetencie OR PZ Rimavská Sobota a OR PZ Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
37176-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu - k. ú. Horná Streda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva o dielo 01/2022 CSS Horelica, Čadca, stav. úpravy - modernizácia vykurovania vrátane hydraulického vyregulovania, pracovisko Horelica 107
eZakazky 25.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
645/2022 „Úžitkové motorové vozidlo na údržbu areálu ŠD Mladosť“
eZakazky 25.08.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Z20229024 Lieky ATC skupiny N02 - časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
12:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20229110 Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
12:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
35162-MST Automobil policajný s balistickou ochranou
Verejná súťaž
UVO 25.08.2022
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
37657-WNT Modernizácia priestorov Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov – Didaktické pomôcky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
13:00
Obec Predmier
Z20228788 Pevný disk pre NAS server - II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20228884 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
13:00
Rajecké Teplice, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20229136 Drevoobrábacie stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
13:05
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20228810 Nádoby,obaly a obalový materál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
13:28
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
37537-WNS Internetové pripojenie pre komerčné subjekty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
14:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Z20228888 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
14:00
Rajecké Teplice, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20228808 Vybavenie posilňovní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
14:50
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Prešov, Pionierska 33 - rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia (obhliadka sa uskutoční dňa 01.08. 2022 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou (mjr. Ing. Ľubomíra Šašalová Telefón: 096180 5416, 0905 308 981 E-mail: lubomira.sasalova@minv.sk) pri vstupe do objektu)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.08.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
37531-WNT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Z20228880 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
15:18
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
35177-MST Diagnostické a terapeutické prístrojové vybavenie pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 26.08.2022
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
36800-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti budovy súp. číslo 1803 v obci Hencovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2022
08:00
Obec Hencovce
Z20228728 Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.08.2022
08:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská čásť Petržalka
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská čásť Petržalka
Zobrazených: 551 - 575 / 944 Stránky:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32