Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
27367-MSS Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Mesto Pezinok
27434-MSP Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 2. časť
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
27881-WYP Chodník pri ceste III/1225 – Adamovské Kochanovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Obec Adamovské Kochanovce
28176-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kráľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Obec Kráľ
28315-WYT Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Ružinov počas pandémie COVID - 19
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
28772-WNS Odstránenie brečtanu z juhovýchodného parkánu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Z202111903 Stolový počítač a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202112070 Mrazené potraviny, ryby a hydina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Košice - mestská časť Luník IX, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202112132 LCD monitor s rozlíšením Full HD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112206 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202112250 Chemikálie-Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112279 Gáza a výrobky z gázy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202112291 Rýchlovarná kanvica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112293 Práčka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112301 Jedálenské stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Slovenská republika
27729-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.06.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
26801-WYT Kyber-fyzikálne modely
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.06.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Z202112240 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112197 Tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202112261 Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:35
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112355 Elektro materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:45
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Novostavba informačného centra
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.06.2021
10:00
Obec Oravská Lesná
Oprava sociálnych zariadení na MŠ JUH
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Mesto Holíč
Zobrazených: 176 - 200 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20