Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210775 Kancelársky papier a kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202210781 Kancelársky papier a kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202210971 Soľ posypová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zabezpečenie komplexnej zimnej údržby komunikácií v obci Rosina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.10.2022
08:00
Obec Rosina
OBOB-1/5/2022 Zdvíhacia plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.10.2022
08:00
Obec Most pri Bratislave
Z202210662 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na stenty, katétre, insuflátory a snímače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202210701 Systém pre diagnostiku vrodených srdcových chýb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Utužovacie valce
Prieskum trhu
03.10.2022
08:30
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
40917-WNP MODULOVÁ NADSTAVBA MŠ VEĽKÝ GROB
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2022
08:30
Obec Veľký Grob
Z202210622 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202210705 Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:30
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202210899 All-in-one PC (LENOVO IdeaCentre 3 27 27IAP7 alebo alternatíva), doprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:46
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202210699 Objemové stavebné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:57
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202210691 xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:58
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Stavebné úpravy oblúkovej haly na maštaľ pre voľné ustajnenie HD č. 738/2, Svetlice, k.u. Svetlice
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č. 373/8, Zbojné , k.ú. Humenský Rokytov
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 305, k.ú. Zbudský Rokytov
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.609, Pichne, okr. Snina
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.611, Pichne, okr. Snina
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Prívesné vozíky za osobný automobil pre OZ Sever
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, Nám. M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
CHATA FÁBERKY– rekonštrukcia po požiari, II. časť
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
Prístrešok pre autá LS Zákamenné
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD [vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie]
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Šmykom riadený nakladač
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
Agrospol - podielnicke poľnohospodárske družstvo Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 144, 972 25 Diviaky nad Nitricou
Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo (VO2)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2022
09:00
Mesto Hurbanovo
Zobrazených: 176 - 200 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20