Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118822 Učebnice, pracovné zošity (Ekonómia v 31 hodinách)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
Z202118546 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:15
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202118705 komorová pec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118815 Slúchadlá s mikrofónom, webkamera, monitor, držiak monitora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118823 Učebnice, pracovné zošity (chémia)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:15
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118715 Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:22
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118110 Generátor zvukových signálov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202118576 Školenie vodičov podľa ADR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:49
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhá 2. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Svidník
Stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia administratívnej budovy MU
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Rekonštrukcia MŠ Makarenkova - strecha SO-01
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Partizánske
Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice - vypracovanie štúdie a realizačného projektu
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Partizánske
EIA posúdenie vplyvov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Taktické krídlo Sliač - Kalibrácie na meranie fyz. a mech. vlastností materiálov- Etalóny sily
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Občerstvenie – Štúrova Modra
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 152/1, ul. Hrnčíriková 222/6, ul. Februárová 1478//2 - do 20.9.2021 (zv. 9.9.2021)
Obchodná verejná súťaž
20.09.2021
10:00
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, 29.augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
Dodanie a montáž PVC krytiny v interiéri (3 učebne) Gymnázia K.Štúra v Modre
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
40919-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Hurbanovo
41279-MST Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks)
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Zobrazených: 176 - 200 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20