Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310508 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
3D tlačiarne
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mrazené potraviny I
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Martinský cintorín – realizácia opravy hlavného chodníka (Obhliadka sa uskutoční len po telefonickom dohovore: dňa 28.09.2023 o 9.00 hod. (nie je povinná). Kontaktná osoba: Ing. Jana Hronská, tel. č.: +421 948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk)
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
Bezpilotné lietadlo (3 ks) na operatívne použitie pri zhoršených poveternostných podmienkach
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OBSTARANIE TECHNOLÓGIE – ŤAHANÝ POSTREKOVAČ, SEJAČKA
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
10:00
AGROprofit Boliarov, s.r.o., Boliarov 7, 044 47 Boliarov
Dodávka elektriny na rok 2024 (predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 5 674 977 kWh (vrátane práva zmluvného nadodberu 10 % za zmluvnú cenu))
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Mesto Trenčín
Čerpadlo dávkovacie maz. DO-P23319-1211
Výzva na predkladanie ponúk
03.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
27535-WYS Vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, Oznámenia 8a, DSZ, DP, AD a KD pre stavbu Rýchlostná cesta R1 Protihluková stena Váhovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28975-WYP Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2023
10:00
Obec Lomná
29372-MSS Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po DÚR stavby Rýchlostná cesta R4 Radoma – Giraltovce
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29469-MSS Služby podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
10:00
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
30030-MSS POZÁRUČNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NÁKLADNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL, VRÁTANE TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROL PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ S CELKOVOU HMOTNOSŤOU NAD 3,5 T, KATEGÓRIE N2, N3, O4
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
10:00
Slovenská pošta, a.s.
30254-MST SUV pre intervenčné účely
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
30859-WYP ROZŠÍRENIE ZARIADENÍ UPS - VETVA B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2023
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
30939-WNP Oprava odvodnenia mosta ev. č. D1-015 Prístavný most
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31486-WNP Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolínec
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
10:00
Mesto Podolínec
31528-WNP Rekonštrukcia letného kúpaliska Púchov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
10:00
Mesto Púchov
31904-WNT VT Náhradné diely a doplnkové vybavenie vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202310199 Autopríslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310260 Uzavretý odberový systém krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:00
Trstená, Tvrdošín, Žilinský, Slovenská republika
Z202310286 IP telefóny s napájacím zdrojom CISCO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310343 3D tlačiareň a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310375 Dodávka filtrov do VZT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202310382 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 176 - 200 / 1115 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20