Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
test 99 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 05.02.2023
15:05
eBIZ a. s.
Chodník pred bytovým domom č. 1 - 3 Cesta Vl. Clementisa
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.02.2023
08:00
Mesto Prievidza
Z2023556 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
08:15
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 1
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
08:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 2
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
08:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina (1. Traktor s príslušenstvom; 2. Mostová váha; 3. Nádoby na zber separovaných druhov odpadov)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.02.2023
09:00
Obec Divina
Nemocničné odsávačky materského mlieka
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Sklenená oddeľovacia stena
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.02.2023
09:00
Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
542-MST Technické vybavenie pre stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín_ časť 1
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
09:00
Mesto Tvrdošín
745-MST Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z2023584 Respirátor typ FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2023625 Tlač ročenky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:00
4/2023 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.02.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
50067-WYP PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU“_2
eZakazky 06.02.2023
09:00
Obec Kalná nad Hronom
Z2023462 Perfúzny roztok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023599 Predĺženie podpory existujúcich licencii antivírusového softvéru ESET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023601 Čerstvé ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:30
Veľká Ida, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Odborné prehliadky, skúšky a servis tlakových, plynových a elektrických zariadení v budove NCZI (uzatvorenie zmluvy s dodávateľom na vykonávanie pravidelných prehliadok, skúšok a servisu tlakových, plynových a elektrických zariadení v kotolni a regulačnej stanici plynu podľa Vyhl. SÚBP č. 25/84 Zb a Vyhl. 508/2009 Z. z., v priestoroch Národného centra zdravotníckych informácií na Lazaretskej ulici na 48 mesiacov. Podmienkou je vykonanie servisného zásahu do 24 hod. od telefonického resp. e-mailového nahlásenia porúch)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Zariadenie na výrobu špízov / Skewering machine
Prieskum trhu
06.02.2023
10:00
EU Poultry s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Vybudovanie cestnej infraštruktúry na ulici Široká v mestskej časti Bratislava Vajnory
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Platforma Google Maps 2 - mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020 (vytvorenie/doplnenie do aktuálnej mapy realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020 v počte 60 projektov (objektov) s lokalizáciou v rámci celého Slovenska, ktorá umožní ich zobrazenie virtuálnej prehliadky cez Google vyhľadávanie a tiež zobrazenie základných informácií o projekte. Zabezpečenie produktu spoločnosti Google s označením Street View, ktorý umožní virtuálne zobrazenie interiéru, alebo exteriéru objektu (60 projektov) v rámci celej Slovenskej republiky, prostredníctvom fotografie, panoramatickej 360º fotografie a videa priamo vo vyhľadávači Google, na mapách Google, ktorá bude obsahovať základné informácie o projekte. Za každý projekt pribudne farebný bod v Google mape s možnosťou umiestnenia StreetView prehliadky)
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 06.02.2023
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Dodávka Laser MLS vysokovýkonný robotizovaný M6 (vrátane dodania na miesto plnenia, inštalácie a zaškolenia obsluhy)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Investícia do nového strojno-technologického vybavenia (nákup samochodného postrekovača)
Prieskum trhu
06.02.2023
10:00
PREMIER CLP spol. s r.o., Hlavná 1085, 925 03 Horné Saliby
Jednorázová chirurgická kryoablačná sonda na liečbu srdcových arytmií s aktívnym rozmrazovaním
Súťažný dialóg
06.02.2023
10:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
51425-MSS Systém na riadenie výkonu v teréne / Field Servis Management Systems - FSMS
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Zobrazených: 176 - 200 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20