Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 06.04.2032
13:48
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17023-MST Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Verejná súťaž
UVO 22.11.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
18503-MSS Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre (súťaž na urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Mesto Nitra
27732-WYP „Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
14:00
Obec Gabčíkovo
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - súťaž návrhov
Súťaž návrhov
11.07.2022
12:00
Mesto Bardejov
27429-MSS Náhradná autobusová doprava
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26660-WYT Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2022
10:00
Obec Šarišské Jastrabie
26689-WYP Zberný dvor Trebišov - Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2022
10:00
Mesto Trebišov
26691-WYT Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „ZBERNÝ DVOR TREBIŠOV“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2022
10:00
Mesto Trebišov
26773-MST Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu "Zvyšovanie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Drienov"
Verejná súťaž
UVO 30.06.2022
10:00
Obec Drienov
26865-MST Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Zvýšenie triedeného zberu odpadov v obci Muráň“
Verejná súťaž
UVO 30.06.2022
10:00
Obec Muráň
27048-MST Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany“
Verejná súťaž
UVO 30.06.2022
10:00
Obec Bžany
Zobrazených: 1 - 25 / 953 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20