Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa: Cesta k nemocnici
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401
IČO: 36644331
DIČ: 2022102753
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
argipresín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246090
eks 20240725111025.07.2024
11:10
Sterilizátory
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
35-05/2024
uvo 20240806100006.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
hydroxyetylškrob 6%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201167
eks 20200123083023.01.2020
08:30
ľudský albumín 200 g/l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201178
eks 20200123084023.01.2020
08:40
levosimendan 2,5 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201544
eks 20200129152529.01.2020
15:25
enoxaparín sodný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201545
eks 20200129153029.01.2020
15:30
heparín 5 KU/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202532
eks 20200213083013.02.2020
08:30
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202766
eks 20200217102017.02.2020
10:20
Cerebrálny somatický oximeter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202768
eks 20200217102617.02.2020
10:26
Kryoablačná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203010
eks 20200219112519.02.2020
11:25
ľudský protrombínový komplex
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203011
eks 20200219113019.02.2020
11:30
Germicídne žiariče a spínacie hodiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204450
eks 20200305153005.03.2020
15:30
argipresín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204687
eks 20200310130010.03.2020
13:00
Mimotelový obeh vrátane termoregulačnej jednotky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204768
eks 20200311102011.03.2020
10:20
Systém na hrudnú drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204770
eks 20200311102511.03.2020
10:25
eptakog alfa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206737
eks 20200403110003.04.2020
11:00
ľudský protrombínový komplex
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207220
eks 20200409152509.04.2020
15:25
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208179
eks 20200423150023.04.2020
15:00
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010472
eks 20200525150025.05.2020
15:00
Ultrazvuková transezofageálna sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010470
eks 20200525150025.05.2020
15:00
Defibrilátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020917
eks 20200902120002.09.2020
12:00
eptifibatid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022467
eks 20200918134518.09.2020
13:45
Hygienické potreby pre pacientov a zamestnancov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024080
eks 20201006094406.10.2020
09:44
Kontrapulzačné katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024586
eks 20201008083008.10.2020
08:30
Defibrilátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027647
eks 20201030133030.10.2020
13:30
Monitory vitálnych funkcií a centrálny monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029241
eks 20201112143612.11.2020
14:36
Nemocničné polohovateľné lôžka a zdravotnícke matrace
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029243
eks 20201112144512.11.2020
14:45
Ultrazvuková transezofageálna sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031003
eks 20201126120026.11.2020
12:00
Integrovaný systém na elektroanatomický maping a elektrofyziológia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031020
eks 20201126132026.11.2020
13:20
noradrenalín 1 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031647
eks 20201202144502.12.2020
14:45
tikagrelor 90 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031648
eks 20201202145002.12.2020
14:50
sugamadex 100 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021722
eks 20210125123025.01.2021
12:30
Pantoprazol 40mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021724
eks 20210125124025.01.2021
12:40
Kardioplegický prívodný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211330
eks 20210203092003.02.2021
09:20
Kardioplegický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211331
eks 20210203092503.02.2021
09:25
dexmedetomidín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213403
eks 20210301111501.03.2021
11:15
Enoxaparín sodný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213406
eks 20210301113501.03.2021
11:35
ľudský albumín 200 g/l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213409
eks 20210301120501.03.2021
12:05
trihydrát meropenému 1g
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213412
eks 20210301121501.03.2021
12:15
altepláza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213413
eks 20210301122501.03.2021
12:25
hydroxyetylškrob 6%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211333
eks 20210303094503.03.2021
09:45
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214076
eks 20210309142009.03.2021
14:20
argipresín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214376
eks 20210311140011.03.2021
14:00
USG prístroj prémiovej triedy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215470
eks 20210325090025.03.2021
09:00
Monitor hemodynamiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216052
eks 20210401110001.04.2021
11:00
Prístroj pre mimotelovú membránovú oxygenáciu krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216054
eks 20210401113001.04.2021
11:30
Pozáručný servis zdravotníckej techniky značky Siemens
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216302
eks 20210408090508.04.2021
09:05
Kryoablačná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216304
eks 20210408094508.04.2021
09:45
heparín 5 KU/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217179
eks 20210420101520.04.2021
10:15
Systém na hrudnú drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218286
eks 20210503091503.05.2021
09:15
Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Boston Scientific
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218603
eks 20210506083506.05.2021
08:35
Systém stimulačný bezelektródový pre transkatétrovú implantáciu vrátane zavádzacieho púzdra s hydrofilnou vrstvou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218605
eks 20210506091506.05.2021
09:15
levosimendan 2,5 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218894
eks 20210511083011.05.2021
08:30
Injektor k CT prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219417
eks 20210514145514.05.2021
14:55
Osobné ochranné pracovné prostriedky pred ionizujúcim žiarením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219945
eks 20210520082020.05.2021
08:20
Stabilizačný a fixačný systém na prednú stenu srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219934
eks 20210520083020.05.2021
08:30
Transkatétrová náhrada aortálnej chlopne Myval™
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110669
eks 20210527123027.05.2021
12:30
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110666
eks 20210527130027.05.2021
13:00
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110975
eks 20210601130501.06.2021
13:05
Koagulometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111619
eks 20210607170007.06.2021
17:00
eptakog alfa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112641
eks 20210617140017.06.2021
14:00
Infúzne roztoky - chlorid sodný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112720
eks 20210618083018.06.2021
08:30
Infúzne roztoky - glukóza, hydrogenuhličitan sodný, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112724
eks 20210618084018.06.2021
08:40
Infúzne roztoky - chlorid sodný, water for injection, balansovaný roztok elektrolytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112726
eks 20210618085018.06.2021
08:50
Infúzne roztoky - mannitol in water, balansovaný roztok elektrolytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112730
eks 20210618090018.06.2021
09:00
trihydrát meropenému 1g
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114798
eks 20210712152012.07.2021
15:20
Kontrapulzačné katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115286
eks 20210716085016.07.2021
08:50
12-kanálový EKG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115956
eks 20210726115026.07.2021
11:50
RTG žiarič pre zariadenie AXIOM Artis dFC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116974
eks 20210812121512.08.2021
12:15
12-kanálový EKG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118122
eks 20210909151509.09.2021
15:15
eptifibatid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120402
eks 20211019103019.10.2021
10:30
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120462
eks 20211029080529.10.2021
08:05
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121118
eks 20211108135508.11.2021
13:55
Upgrade elektroanatomického mapovacieho systému Carto3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123731
eks 20211206080506.12.2021
08:05
Titánové cievne klipy a klipovače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124003
eks 20211207084507.12.2021
08:45
Systém pre rádiofrekvenčnú abláciu srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123995
eks 20211207084507.12.2021
08:45
Systém implantačný na fixáciu hrudnej kosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124245
eks 20211209145509.12.2021
14:55
noradrenalín 1 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124223
eks 20211209152509.12.2021
15:25
tikagrelor 90 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124761
eks 20211220080520.12.2021
08:05
Špeciálny zdravotnícky materiál s hemostatickým účinkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124928
eks 20211228084528.12.2021
08:45
altepláza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125267
eks 20220107100007.01.2022
10:00
Monitoring krvných plynov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125289
eks 20220110110010.01.2022
11:00
Autotransfúzny prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125333
eks 20220111142011.01.2022
14:20
Tromboelastometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022191
eks 20220119150519.01.2022
15:05
Hemodynamický záznamový systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125334
eks 20220121141021.01.2022
14:10
Systém pre uzáver uška ľavej predsiene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022192
eks 20220128145528.01.2022
14:55
Pantoprazol 40mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022443
eks 20220129141529.01.2022
14:15
sugamadex 100 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022687
eks 20220207102507.02.2022
10:25
Kardioplegický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022906
eks 20220214081514.02.2022
08:15
Kardioplegický prívodný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221213
eks 20220222095522.02.2022
09:55
ľudský albumín 200 g/l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221316
eks 20220302080502.03.2022
08:05
Termoregulačná jednotka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221527
eks 20220302104002.03.2022
10:40
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221320
eks 20220310081510.03.2022
08:15
dexmedetomidín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221807
eks 20220310132510.03.2022
13:25
Antitrombín III
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221849
eks 20220314080514.03.2022
08:05
argipresín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221389
eks 20220314081514.03.2022
08:15
Izosorbiddinitrát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221974
eks 20220315144015.03.2022
14:40
Amfotericín B
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221976
eks 20220315144515.03.2022
14:45
landiolol 300 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222016
eks 20220316143016.03.2022
14:30
hydroxyetylškrob 6%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222034
eks 20220317120517.03.2022
12:05
Autotransfúzny set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222170
eks 20220401083001.04.2022
08:30
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222655
eks 20220411083011.04.2022
08:30
Enoxaparín sodný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223100
eks 20220412101012.04.2022
10:10
Hygienické potreby pre pacientov a zamestnancov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222793
eks 20220419083019.04.2022
08:30
Kryoablačná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223368
eks 20220421083521.04.2022
08:35
heparín 5 KU/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223371
eks 20220422084022.04.2022
08:40
argipresín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223579
eks 20220425113025.04.2022
11:30
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223650
eks 20220427103027.04.2022
10:30
Rukavice jednorázové - veľkosť M
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224469
eks 20220523100023.05.2022
10:00
Rukavice jednorázové - veľkosť L
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224472
eks 20220523110023.05.2022
11:00
Rukavice jednorázové - veľkosť S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224474
eks 20220523120023.05.2022
12:00
Transkatétrová náhrada aortálnej chlopne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224352
eks 20220523145023.05.2022
14:50
levosimendan 2,5 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224916
eks 20220524120024.05.2022
12:00
Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224980
eks 20220530093030.05.2022
09:30
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224981
eks 20220530100030.05.2022
10:00
Systém na hrudnú drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225250
eks 20220531080531.05.2022
08:05
Suchý systém na hrudnú drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225638
eks 20220607083007.06.2022
08:30
Umývací a dezinfekčný automat s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225646
eks 20220607083507.06.2022
08:35
Stabilizačný a fixačný systém na prednú stenu srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225642
eks 20220607083507.06.2022
08:35
Amidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225691
eks 20220607103507.06.2022
10:35
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky Abbott
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226115
eks 20220615130515.06.2022
13:05
Propofol 1% emu ijf
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226592
eks 20220627080027.06.2022
08:00
eptakog alfa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226606
eks 20220627081527.06.2022
08:15
Intraaortálna kontrapulzačná pumpa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226802
eks 20220629082029.06.2022
08:20
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226800
eks 20220629082529.06.2022
08:25
Pílka sternálna baterková
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226955
eks 20220704080504.07.2022
08:05
Infúzne roztoky - glukóza, hydrogenuhličitan sodný, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227218
eks 20220708092508.07.2022
09:25
Infúzne roztoky - chlorid sodný, glukóza, manitol, elektrolyty, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227220
eks 20220708100008.07.2022
10:00
Infúzne roztoky - chlorid sodný, water for injection, balansovaný roztok elektrolytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227238
eks 20220708113508.07.2022
11:35
Kryoablačný elektrofyziologický set na abláciu pľúcnych žíl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227730
eks 20220721140021.07.2022
14:00
trihydrát meropenému
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227875
eks 20220726104026.07.2022
10:40
Hybridné vodiace drôty pre intervenčnú kardiológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228268
eks 20220804083004.08.2022
08:30
Kontrapulzačné katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228280
eks 20220804090504.08.2022
09:05
Náhradné diely a upgrade prístroja Artis zee ceiling - PC vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228610
eks 20220812091512.08.2022
09:15
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229545
eks 20220906082006.09.2022
08:20
Systém pre rotačnú aterektómiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229929
eks 20220916122016.09.2022
12:20
Peristaltická pumpa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210544
eks 20220929084529.09.2022
08:45
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na stenty, katétre, insuflátory a snímače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210662
eks 20221003080503.10.2022
08:05
Systém pre diagnostiku vrodených srdcových chýb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210701
eks 20221003080503.10.2022
08:05
Pozáručný servis zdravotníckej techniky značky Siemens
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210546
eks 20221011085011.10.2022
08:50
Infúzne dávkovače, perfusor, dokovacie stanice a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211177
eks 20221011094011.10.2022
09:40
Dovybavenie operačného stola - systém podpory ruky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211893
eks 20221022090022.10.2022
09:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so zreteľom na embolizačné plugy a špirály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212319
eks 20221027142027.10.2022
14:20
eptifibatid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214188
eks 20221123084523.11.2022
08:45
Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214292
eks 20221124104524.11.2022
10:45
Biologické srdcové chlopne perikardiálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214294
eks 20221124105524.11.2022
10:55
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214299
eks 20221124111524.11.2022
11:15
RTG žiarič pre zariadenie AXIOM Artis dFC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215165
eks 20221209142009.12.2022
14:20
noradrenalín 1 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215385
eks 20221215090015.12.2022
09:00
Titánové cievne klipy a klipovače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215473
eks 20221216134016.12.2022
13:40
Prenosný echokardiografický prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215526
eks 20221220080520.12.2022
08:05
tikagrelor 90 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215796
eks 20221229080529.12.2022
08:05
Odsávačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215841
eks 20230102080502.01.2023
08:05
Intrakoronárny stent s RTG kontrastným kovovým hrotom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023165
eks 20230119080519.01.2023
08:05
Špeciálny zdravotnícky materiál s hemostatickým účinkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023260
eks 20230120154520.01.2023
15:45
vorikonazol plv ifo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023483
eks 20230131083031.01.2023
08:30
Vankomycín 1000mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023530
eks 20230201094501.02.2023
09:45
Ultrazvuková sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023597
eks 20230203084503.02.2023
08:45
Systém implantačný na fixáciu hrudnej kosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023594
eks 20230203113003.02.2023
11:30
Digitálny mobilný RTG prístroj pre implantácie KS/ICD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023745
eks 20230209110009.02.2023
11:00
Cefazolín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023767
eks 20230210083010.02.2023
08:30
Prenosný echokardiografický prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023905
eks 20230215124515.02.2023
12:45
Servoventilátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023939
eks 20230220110020.02.2023
11:00
Kardioplegický prívodný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231271
eks 20230228080528.02.2023
08:05
Kardioplegický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231270
eks 20230228080528.02.2023
08:05
Interné defibrilačné rukoväte a pádla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231315
eks 20230301080501.03.2023
08:05
USG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231326
eks 20230301080501.03.2023
08:05
altepláza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231406
eks 20230303124003.03.2023
12:40
Systém pre uzáver uška ľavej predsiene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231538
eks 20230308080508.03.2023
08:05
sugamadex 100 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231811
eks 20230316140016.03.2023
14:00
Prenosný echokardiografický prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232055
eks 20230323120023.03.2023
12:00
Infúzne dávkovače, perfusor, dokovacie stanice a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232373
eks 20230403125503.04.2023
12:55
Izosorbiddinitrát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232423
eks 20230404080004.04.2023
08:00
ľudský albumín 200 g/l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232818
eks 20230418091018.04.2023
09:10
Antitrombín III
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233007
eks 20230421084021.04.2023
08:40
Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby kardiochirurgie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233142
eks 20230425080525.04.2023
08:05
Autotransfúzny set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233651
eks 20230509080509.05.2023
08:05
landiolol 300 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233687
eks 20230509131009.05.2023
13:10
Enoxaparín sodný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233697
eks 20230509132509.05.2023
13:25
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233816
eks 20230511102011.05.2023
10:20
Kryoablačná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233848
eks 20230512084012.05.2023
08:40
Prístroj na mimotelový obeh krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233980
eks 20230516080516.05.2023
08:05
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233978
eks 20230516080516.05.2023
08:05
Heparín 5 KU/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234519
eks 20230526093026.05.2023
09:30
Mechanické chlopňové protézy a aortálne grafty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234531
eks 20230526103026.05.2023
10:30
Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234869
eks 20230601104501.06.2023
10:45
Systém kardiovaskulárny vrátane pracovnej stanice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234961
eks 20230602100002.06.2023
10:00
Zobrazovací softvér pre CT prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235707
eks 20230615081515.06.2023
08:15
Kompaktný podporný prenosný systém, zabezpečujúci podporu alebo náhradu cirkulácie krvi a dýchania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235917
eks 20230619080519.06.2023
08:05
Systém na vyhodnotenie cievnej morfológie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236081
eks 20230621080521.06.2023
08:05
Amidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236372
eks 20230627082027.06.2023
08:20
Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Boston Scientific
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236548
eks 20230630081630.06.2023
08:16
Elektroporačný elektrofyziologický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236631
eks 20230703080503.07.2023
08:05
argipresín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236569
eks 20230710080010.07.2023
08:00
Umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237071
eks 20230713121013.07.2023
12:10
levosimendan 2,5 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237153
eks 20230717080017.07.2023
08:00
Suchý systém na hrudnú drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237152
eks 20230717080517.07.2023
08:05
Umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237238
eks 20230721080521.07.2023
08:05
Stabilizačný a fixačný systém na prednú stenu srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237447
eks 20230721100521.07.2023
10:05
RTG žiarič pre zariadenie AXIOM Artis dFC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237476
eks 20230721142021.07.2023
14:20
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237584
eks 20230725080525.07.2023
08:05
Propofol 1% emu ijf
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237692
eks 20230727113027.07.2023
11:30
Ochranné protiradiačné zásteny s upevnením na pacientsky stôl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237907
eks 20230801080501.08.2023
08:05
Aspiračný systém na odstránenie embólií a trombov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237978
eks 20230803083003.08.2023
08:30
Samoexpandibilná bioprotéza určená na liečbu symptomatickej stenózy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237979
eks 20230803084503.08.2023
08:45
Servis kompresorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238067
eks 20230804094504.08.2023
09:45
Ultrazvukový systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238223
eks 20230809080509.08.2023
08:05
Kontrapulzačné katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238979
eks 20230824083524.08.2023
08:35
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na vyšetrovanie a diagnostiku pacientov s koronárnym ochorením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238980
eks 20230824084024.08.2023
08:40
Biologické srdcové chlopne perikardiálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239251
eks 20230831081031.08.2023
08:10
Neinvazívny hemodynamický monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239400
eks 20230906080506.09.2023
08:05
Infúzne roztoky - chlorid sodný, glukóza, manitol, elektrolyty, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239640
eks 20230912113012.09.2023
11:30
Infúzne roztoky - glukóza, hydrogenuhličitan sodný, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239641
eks 20230912113512.09.2023
11:35
Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Johnson&Johnson
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239756
eks 20230914084614.09.2023
08:46
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na balónikový PTCA katéter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239821
eks 20230918080518.09.2023
08:05
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310658
eks 20231005081505.10.2023
08:15
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na stenty a balónikové katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310992
eks 20231011080511.10.2023
08:05
trihydrát meropenému
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310948
eks 20231011091511.10.2023
09:15
Predlžovací zavádzací katéter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311327
eks 20231017080517.10.2023
08:05
Neutrálne elektródy pre elektrochirurgický generátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311316
eks 20231017080517.10.2023
08:05
eptakog alfa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311852
eks 20231026151026.10.2023
15:10
Medicinálne, technické a špeciálne plyny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312432
eks 20231108080508.11.2023
08:05
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so zreteľom na embolizačné plugy a špirály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312628
eks 20231113080513.11.2023
08:05
Anestéziologický prístroj s elektronickým dávkovačom anestetika a hemodynamickým monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312645
eks 20231113081013.11.2023
08:10
Upgrade echokardiografických prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312692
eks 20231114080514.11.2023
08:05
RTG kontrastná látka - Jodixanol
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312972
eks 20231121080521.11.2023
08:05
RTG kontrastná látka - Jomeprol
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313310
eks 20231124083524.11.2023
08:35
Elektrokoagulačný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313780
eks 20231204080504.12.2023
08:05
Urapidil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313781
eks 20231204134004.12.2023
13:40
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314058
eks 20231211080511.12.2023
08:05
Anestéziologický prístroj s elektronickým dávkovačom anestetika a hemodynamickým monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314069
eks 20231211081011.12.2023
08:10
tikagrelor 90 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024107
eks 20240112131012.01.2024
13:10
Pozáručný servis zdravotníckej techniky značky Siemens
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024313
eks 20240124080524.01.2024
08:05
noradrenalín 1 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024426
eks 20240129083029.01.2024
08:30
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so zreteľom na IVUS katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024591
eks 20240202083002.02.2024
08:30
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na balónikové katétre a mikrokatétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024593
eks 20240202084002.02.2024
08:40
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na balónikové katétre s čepieľkami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024686
eks 20240207080507.02.2024
08:05
Vankomycín 1000mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024992
eks 20240219080019.02.2024
08:00
Systém implantačný na fixáciu hrudnej kosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241066
eks 20240221080521.02.2024
08:05
Špeciálny zdravotnícky materiál s hemostatickým účinkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241128
eks 20240222110022.02.2024
11:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre katétrovú abláciu fibrilácie predsiení pomocou elektroporácie, ablácie pulzným poľom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
77-12/2023
uvo 20240226100026.02.2024
10:00
landiolol 300 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241227
eks 20240227080027.02.2024
08:00
Vorikonazol 200mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241236
eks 20240227080027.02.2024
08:00
Kardioplegický prívodný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241411
eks 20240304080504.03.2024
08:05
Cefazolín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241652
eks 20240312080012.03.2024
08:00
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241728
eks 20240314081514.03.2024
08:15
Systém pre uzáver uška ľavej predsiene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241821
eks 20240318080518.03.2024
08:05
altepláza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242074
eks 20240325080025.03.2024
08:00
Kardioplegický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242049
eks 20240325080525.03.2024
08:05
Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
79-12/2023
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
Kardioplegický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242174
eks 20240328081528.03.2024
08:15
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242234
eks 20240402080502.04.2024
08:05
sugamadex 100 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242303
eks 20240403080003.04.2024
08:00
Mobilná konzola pre vysokofrekvenčné OCT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242340
eks 20240404080504.04.2024
08:05
Prístroj na mechanické kompresie hrudníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242359
eks 20240410080010.04.2024
08:00
Mobilná konzola pre vysokofrekvenčné OCT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242391
eks 20240410080510.04.2024
08:05
Vreckový bezdrôtový USG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242360
eks 20240410081010.04.2024
08:10
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242485
eks 20240412082012.04.2024
08:20
sugamadex 100 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242491
eks 20240412082512.04.2024
08:25
Prístroj na mechanické kompresie hrudníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242601
eks 20240415080515.04.2024
08:05
Vreckový bezdrôtový USG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242606
eks 20240415081015.04.2024
08:10
Osobné ochranné pracovné prostriedky pred ionizujúcim žiarením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242660
eks 20240416080516.04.2024
08:05
Osobné ochranné pracovné prostriedky pred ionizujúcim žiarením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242827
eks 20240419082019.04.2024
08:20
Pílka oscilačná batériová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243018
eks 20240425122525.04.2024
12:25
Hygienické potreby pre pacientov a zamestnancov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243133
eks 20240430080530.04.2024
08:05
Dezinfektor transezofageálnych sond
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243329
eks 20240509080509.05.2024
08:05
Dezinfektor transezofageálnych sond
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243466
eks 20240514080514.05.2024
08:05
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243739
eks 20240521080521.05.2024
08:05
Srdcové chlopňové protézy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
18-03/2024
uvo 20240527130027.05.2024
13:00
Systém transkatétrovej protézy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243933
eks 20240528080528.05.2024
08:05
Kryoablačná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243931
eks 20240528080528.05.2024
08:05
Izosorbiddinitrát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243929
eks 20240528081028.05.2024
08:10
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243991
eks 20240529080529.05.2024
08:05
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so zameraním na katétre potiahnuté liečivom sirolimus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243986
eks 20240529080529.05.2024
08:05
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katétre povlečené liečivom paclitaxel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243999
eks 20240529081029.05.2024
08:10
ľudský albumín 200 g/l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244037
eks 20240530085030.05.2024
08:50
Autotransfúzny set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244040
eks 20240530090030.05.2024
09:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na stenty a katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244058
eks 20240530102530.05.2024
10:25
Kryoablačná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244087
eks 20240531082031.05.2024
08:20
Systém transkatétrovej protézy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244088
eks 20240531083031.05.2024
08:30
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so zameraním na katétre potiahnuté liečivom sirolimus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244138
eks 20240603080503.06.2024
08:05
Autotransfúzny set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244184
eks 20240604080504.06.2024
08:05
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na stenty a katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244191
eks 20240604081004.06.2024
08:10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katétre povlečené liečivom paclitaxel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244227
eks 20240605080505.06.2024
08:05
Systém transkatétrovej protézy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244472
eks 20240611080511.06.2024
08:05
Súprava mitrálnej /trikuspidálnej/ svorky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245031
eks 20240625080525.06.2024
08:05
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245089
eks 20240626080526.06.2024
08:05
Biologická kompatibilná prasačia náhrada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245090
eks 20240626081026.06.2024
08:10
Kompaktný podporný systém pre kardiopulmonálnu resuscitáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245091
eks 20240626081526.06.2024
08:15
Enoxaparín sodný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245073
eks 20240626104026.06.2024
10:40
Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby kardiochirurgie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245097
eks 20240627081027.06.2024
08:10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katétre povlečené liečivom paclitaxel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245213
eks 20240628115528.06.2024
11:55
Kompaktný podporný systém pre kardiopulmonálnu resuscitáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245243
eks 20240701080501.07.2024
08:05
Biologická kompatibilná prasačia náhrada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245246
eks 20240701081001.07.2024
08:10
Amidy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245232
eks 20240701082001.07.2024
08:20
Kyselina tranexámová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245255
eks 20240701124001.07.2024
12:40
sodná soľ kreatinolfosfátu 1g
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245905
eks 20240719083519.07.2024
08:35
Heparín 5 KU/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246022
eks 20240724081524.07.2024
08:15