Osobné ochranné pracovné prostriedky pred ionizujúcim žiarením

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky pred ionizujúcim žiarením
Kód zákazky: Z20242660
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35113420-9
Predpokladaná hodnota: 52 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 08:05
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS