Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na stenty a katétre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na stenty a katétre
Kód zákazky: Z20244058
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33111710-1
Predpokladaná hodnota: 122 155,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 10:25
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS