ľudský albumín 200 g/l

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ľudský albumín 200 g/l
Kód zákazky: Z20244037
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33621000-9
Predpokladaná hodnota: 100 166,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 08:50
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty