Systém pre uzáver uška ľavej predsiene

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Systém pre uzáver uška ľavej predsiene
Kód zákazky: Z20241821
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 220 779,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 08:05
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty