Dezinfektor transezofageálnych sond

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dezinfektor transezofageálnych sond
Kód zákazky: Z20243329
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33191000-5
Predpokladaná hodnota: 47 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 08:05
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty