Mobilná konzola pre vysokofrekvenčné OCT

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilná konzola pre vysokofrekvenčné OCT
Kód zákazky: Z20242391
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33123000-8
Predpokladaná hodnota: 95 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 08:05
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty