Prístroj na mechanické kompresie hrudníka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístroj na mechanické kompresie hrudníka
Kód zákazky: Z20242359
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33172200-8
Predpokladaná hodnota: 15 244,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS