Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca
Kód zákazky: Z20243991
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33184300-6
Predpokladaná hodnota: 118 350,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 08:05
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS