Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Kód zákazky: Z20243739
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237131-6
Predpokladaná hodnota: 28 361,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 08:05
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS