Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Kód zákazky: Z20241728
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90524400-0
Predpokladaná hodnota: 220 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 08:15
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS