Cefazolín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cefazolín
Kód zákazky: Z20241652
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33651100-9
Predpokladaná hodnota: 16 128,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Cefazolín (Z20241652)