Mesto Nitra

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda
Mesto: Nitra
PSČ: 95006
IČO: 00308307
DIČ: 2021102853
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Vypracovanie PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ulici
Zákazka s nízkou hodnotou
2/2024/ON
uvo 20240729080029.07.2024
08:00
Nákup potravín : bravčové a hovädzie mäso, mäsové výrobky.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Potraviny č.1
uvo 20240816080016.08.2024
08:00
Názov Zdroj Ponuky do
Herné prvky pre detské ihrisko
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201726
eks 20200131120031.01.2020
12:00
Exteriérová učebňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201728
eks 20200131130031.01.2020
13:00
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201341
eks 20200203090003.02.2020
09:00
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202852
eks 20200217083017.02.2020
08:30
Sadenice, živé rastliny, letničky a okrasné trávy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205589
eks 20200319103019.03.2020
10:30
Herné prvky pre detské ihrisko, mobiliár a dopadová plocha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206112
eks 20200327130027.03.2020
13:00
Potraviny - hrubý tovar.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207169
eks 20200414100014.04.2020
10:00
Zeleň a sadové úpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207882
eks 20200422104022.04.2020
10:40
Zeleň a sadové úpravy – D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208165
eks 20200424110024.04.2020
11:00
"Materská škola - zariadenie kuchyne"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208700
eks 20200504100004.05.2020
10:00
"Materská škola - zariadenie kuchyne - elektrospotrebiče s príslušenstvom"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208706
eks 20200505110005.05.2020
11:00
Mrazená hydina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209243
eks 20200511111011.05.2020
11:10
Rôzne potravinárske výrobky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010794
eks 20200528175428.05.2020
17:54
Spracovaná zelenina a spracované ovocie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010910
eks 20200529135429.05.2020
13:54
Hlboko zmrazené výrobky - zelenina a polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011459
eks 20200605092605.06.2020
09:26
Dodanie a inštalácia mobiliáru pre projekt regenerácie vnútrobloku.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013072
eks 20200623090023.06.2020
09:00
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013792
eks 20200629132129.06.2020
13:21
Zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015297
eks 20200710150010.07.2020
15:00
Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015339
eks 20200713100013.07.2020
10:00
Kancelársky papier a obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017790
eks 20200803130003.08.2020
13:00
Kancelársky papier a obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019326
eks 20200817110017.08.2020
11:00
Sadenice dvojročiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023027
eks 20200924100024.09.2020
10:00
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 SUV - 1 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023914
eks 20201002135002.10.2020
13:50
Zneškodnenie odpadu - 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025239
eks 20201013113713.10.2020
11:37
Nákup notebookov s dokovacími stanicami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027439
eks 20201029120629.10.2020
12:06
Dodanie a náhradná výsadba zelene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028205
eks 20201105092705.11.2020
09:27
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 SUV – 1ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028772
eks 20201110135110.11.2020
13:51
Traktor s mulčovacím ramenom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030499
eks 20201123092523.11.2020
09:25
Zametací stroj s odsávaním
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031930
eks 20201203133303.12.2020
13:33
Osobné PC zostavy 28 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032807
eks 20201214084214.12.2020
08:42
Zametací stroj s odsávaním
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033078
eks 20201214140014.12.2020
14:00
osobné počítače - notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033419
eks 20201217134617.12.2020
13:46
Dodanie notebookov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211591
eks 20210204145704.02.2021
14:57
Notebook pre mesto Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211520
eks 20210205090905.02.2021
09:09
Výrub drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211339
eks 20210205113805.02.2021
11:38
Certifikovaná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213268
eks 20210225152725.02.2021
15:27
Výrub a rez drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213870
eks 20210305110005.03.2021
11:00
Certifikovaná viackrát použiteľná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213991
eks 20210306173406.03.2021
17:34
Nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214032
eks 20210308094008.03.2021
09:40
Výrub drevín 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214364
eks 20210311133011.03.2021
13:30
Sadenice, živé rastliny, letničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214563
eks 20210315130015.03.2021
13:00
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215010
eks 20210319110819.03.2021
11:08
Certifikovaná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215142
eks 20210322100022.03.2021
10:00
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216098
eks 20210406135206.04.2021
13:52
Nákup počítačových zostáv.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216750
eks 20210416090016.04.2021
09:00
Zneškodnenie odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217751
eks 20210426085026.04.2021
08:50
2x PC zostava UHA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111887
eks 20210610130010.06.2021
13:00
Rezy drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113868
eks 20210702144802.07.2021
14:48
Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114260
eks 20210707123007.07.2021
12:30
Záhradné kompostéry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117884
eks 20210909110009.09.2021
11:00
Rez drevín - Topoly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119009
eks 20210929130029.09.2021
13:00
Dodanie a náhradná výsadba zelene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120060
eks 20211020131820.10.2021
13:18
Výrub drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121079
eks 20211108110008.11.2021
11:00
Náradie na zimnú údržbu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122796
eks 20211125100025.11.2021
10:00
Stolové počítače a monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123575
eks 20211130113530.11.2021
11:35
Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123528
eks 20211130113530.11.2021
11:35
Dodanie tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123579
eks 20211130114530.11.2021
11:45
Ošetrenie drevín v areáli kasární pod Zoborom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122660
eks 20211201100001.12.2021
10:00
Ošetrenie drevín v areáloch cintorínov mesta Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122659
eks 20211201130001.12.2021
13:00
Ošetrenie drevín v areáloch materských škôl mesta Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122672
eks 20211202100002.12.2021
10:00
Rez drevín - Pagaštany
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122674
eks 20211203120003.12.2021
12:00
Nákup osobných elektromobilov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124041
eks 20211215120015.12.2021
12:00
Výrub drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022309
eks 20220204085104.02.2022
08:51
Výrub drevín .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221089
eks 20220228133028.02.2022
13:30
Nákup a dodávka letničiek.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222015
eks 20220317134417.03.2022
13:44
Orezanie drevín.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222865
eks 20220421134221.04.2022
13:42
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223600
eks 20220504100004.05.2022
10:00
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223693
eks 20220504130004.05.2022
13:00
Orezanie drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224598
eks 20220519085219.05.2022
08:52
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224431
eks 20220523083923.05.2022
08:39
Zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224872
eks 20220525083925.05.2022
08:39
Orezanie drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225205
eks 20220530093930.05.2022
09:39
Čistiace a leštiace výrobky, dezinfekčné prostriedky, metly a kefy a iné výrobky na upratovanie a predmety osobnej starostlivosti pre 26 materských škôl a zariadení školského stravovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225437
eks 20220603083903.06.2022
08:39
Interaktívne tabule
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226026
eks 20220615132815.06.2022
13:28
Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226340
eks 20220627090027.06.2022
09:00
Orezanie drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227155
eks 20220708134908.07.2022
13:49
Nákup 17 ks stromov do mobilných nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227817
eks 20220721100021.07.2022
10:00
Rôzne potravinárske výrobky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227942
eks 20220727140927.07.2022
14:09
Dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227945
eks 20220728143328.07.2022
14:33
Výtvarné potreby a pomôcky pre Materské školy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228491
eks 20220815133215.08.2022
13:32
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229385
eks 20220826095026.08.2022
09:50
Kancelársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229315
eks 20220831083631.08.2022
08:36
Čistiaci a hygienický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229602
eks 20220909131209.09.2022
13:12
Revitalizácia záhrady.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210125
eks 20220922113022.09.2022
11:30
Dodávka a výsadba stromov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211004
eks 20221004094604.10.2022
09:46
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212233
eks 20221027102527.10.2022
10:25
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212234
eks 20221027103627.10.2022
10:36
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212238
eks 20221027110527.10.2022
11:05
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212239
eks 20221027111127.10.2022
11:11
Výrub drevín .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212736
eks 20221104140604.11.2022
14:06
Posypová soľ na zimný posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211906
eks 20221107090007.11.2022
09:00
Dodanie a náhradná výsadba zelene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212841
eks 20221107155907.11.2022
15:59
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre KCN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212491
eks 20221116132216.11.2022
13:22
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214117
eks 20221122101922.11.2022
10:19
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214119
eks 20221122102922.11.2022
10:29
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214120
eks 20221122104022.11.2022
10:40
Celomestská deratizácia 2022.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214121
eks 20221122104622.11.2022
10:46
Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214580
eks 20221202132502.12.2022
13:25
Tlačiarne pre KC Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214364
eks 20221209083009.12.2022
08:30
Tematické pomôcky pre materské školy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214577
eks 20221209130309.12.2022
13:03
Výpočtová technika pre KC Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214358
eks 20221212080012.12.2022
08:00
Dodávka tonerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215394
eks 20221220103320.12.2022
10:33
Nákup notebookov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215604
eks 20221221115221.12.2022
11:52
Dodanie tlače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215704
eks 20221227104127.12.2022
10:41
Elektronické stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215819
eks 20221230110030.12.2022
11:00
Nákup notebookov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023193
eks 20230120110320.01.2023
11:03
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023197
eks 20230120112920.01.2023
11:29
Rez a výrub drevín .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023421
eks 20230130093330.01.2023
09:33
Rozvoj motoriky, pohybovej zručnosti detí.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023422
eks 20230203095603.02.2023
09:56
Detské pružinové hojdačky a kolotoče.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023434
eks 20230207133507.02.2023
13:35
Prvky do exteriéru.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023790
eks 20230213140913.02.2023
14:09
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231298
eks 20230301081101.03.2023
08:11
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231501
eks 20230308100008.03.2023
10:00
Maslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232000
eks 20230324094424.03.2023
09:44
Didaktické pomôcky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232016
eks 20230324122624.03.2023
12:26
Hygienické a toaletné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232103
eks 20230327144227.03.2023
14:42
Keramické školské tabule
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232220
eks 20230406125706.04.2023
12:57
LED Panel s inštaláciou pre 7 tried.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232304
eks 20230412100312.04.2023
10:03
Interiérové vybavenie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233138
eks 20230426101926.04.2023
10:19
Nákup notebooku.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233305
eks 20230502100702.05.2023
10:07
Zálievka vzrastlých stromov, krov a trvalkových záhonov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233749
eks 20230510095010.05.2023
09:50
Šatňové skrinky zamykacie a lavičky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233336
eks 20230510131610.05.2023
13:16
Školský set pre 7 tried
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233341
eks 20230510133610.05.2023
13:36
Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234236
eks 20230522100022.05.2023
10:00
Čistiace prostriedky do konvektomatov a umývačiek riadu .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234281
eks 20230523143423.05.2023
14:34
Dodávka tonerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235144
eks 20230608104508.06.2023
10:45
Zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235054
eks 20230612112912.06.2023
11:29
Nákup notebookov, bezdrôtových myší, tašiek na notebooky ,tabletov a prenosných miniprojektorov .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235520
eks 20230613134013.06.2023
13:40
Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235835
eks 20230619095419.06.2023
09:54
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠS pri MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235839
eks 20230619100419.06.2023
10:04
Kancelársky papier a obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235986
eks 20230621155821.06.2023
15:58
Kancelársky papier pre MŠ,MDJ a ZŠS.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236179
eks 20230623123623.06.2023
12:36
Orezanie drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236841
eks 20230712120012.07.2023
12:00
Arboristické ošetrenie alejových drevín na vybraných uliciach v meste Nitra.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236844
eks 20230713120013.07.2023
12:00
Nákup notebooku.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237384
eks 20230721105521.07.2023
10:55
Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237893
eks 20230802130802.08.2023
13:08
Celomestská deratizácia 2023.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238961
eks 20230824124024.08.2023
12:40
Celomestská deratizácia 2023.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238963
eks 20230824124824.08.2023
12:48
Celomestská deratizácia 2023.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238970
eks 20230824133924.08.2023
13:39
Celomestská deratizácia 2023.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238971
eks 20230824134524.08.2023
13:45
Rôzne potravinárske výrobky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238956
eks 20230825110425.08.2023
11:04
Laserové tlačiarne.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238959
eks 20230825114825.08.2023
11:48
Zariadenia na prípravu jedál pre 3 ZŠS pri MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239256
eks 20230904083104.09.2023
08:31
Interaktívne tabule s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239399
eks 20230907090907.09.2023
09:09
Nákup rádioprehrávačov a reproduktorov v počte 52 ks.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310036
eks 20230925103625.09.2023
10:36
Dodanie tonerov do Č-B tlačiarní a atramentových náplní do plotra 375 ks.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310393
eks 20231002090202.10.2023
09:02
Orezanie a výrub drevín .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310959
eks 20231012101312.10.2023
10:13
Dodanie a výsadba náhradnej zelene 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311269
eks 20231017094017.10.2023
09:40
Spracovaná zelenina a spracované ovocie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311948
eks 20231030083530.10.2023
08:35
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311953
eks 20231030090330.10.2023
09:03
Čistiaci a hygienický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312234
eks 20231106131306.11.2023
13:13
Arboristické ošetrenie alejových drevín na vybraných uliciach v meste Nitra.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312342
eks 20231108101208.11.2023
10:12
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312300
eks 20231108120008.11.2023
12:00
Nákup 12 ks notebookov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312545
eks 20231110144410.11.2023
14:44
Papierov utierky skladané
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313547
eks 20231130092930.11.2023
09:29
Biela technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313383
eks 20231130100030.11.2023
10:00
Sieťová infraštruktúra a riadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313382
eks 20231130100030.11.2023
10:00
Kuchynské vybavenie na stolovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313384
eks 20231130110030.11.2023
11:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313581
eks 20231130112430.11.2023
11:24
Tlačiareň laserová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313578
eks 20231130112430.11.2023
11:24
Osobné počítače a monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313782
eks 20231207140007.12.2023
14:00
Maslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313927
eks 20231211080111.12.2023
08:01
Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313931
eks 20231211081811.12.2023
08:18
Zemiaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202430
eks 20240110081810.01.2024
08:18
PD Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Na Hôrke
Zákazka s nízkou hodnotou
492868
uvo 20240124073024.01.2024
07:30
PD Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beethovenova
Zákazka s nízkou hodnotou
492869
uvo 20240124073024.01.2024
07:30
PD Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany
Zákazka s nízkou hodnotou
1268087
uvo 20240126073026.01.2024
07:30
Výrub drevín rastúcich na území mesta .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024503
eks 20240201081001.02.2024
08:10
Interiérové vybavenie knižnice a dvoch učební pre ZŠ Topoľová.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024507
eks 20240202082802.02.2024
08:28
Rázcestie schodisko na hrad
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024/LD
uvo 20240205090005.02.2024
09:00
Hygienické zázemie Starý park Jesenského
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024/VM
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
2/2024/LD
uvo 20240215090015.02.2024
09:00
Vybavenie knižnice a učební ZŠ Topoľová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024945
eks 20240221082821.02.2024
08:28
Zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241188
eks 20240226082826.02.2024
08:28
Ovocie a orechy.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241184
eks 20240226082826.02.2024
08:28
Obnova miestnej cesty ulica Bočná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
6/2024/LD
uvo 20240228090028.02.2024
09:00
Hlboko zmrazené výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241444
eks 20240304082804.03.2024
08:28
Chlieb a pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241442
eks 20240304082804.03.2024
08:28
Tematické pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241592
eks 20240311132511.03.2024
13:25
PD Rekonštrukcia Šúdolskej ulice v Nitre
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024/VM
uvo 20240312100012.03.2024
10:00
ZŠ TOPOĽOVÁ, NITRA REKONŠTRUKCIA KUCHYNE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
8/2024/LD
uvo 20240313090013.03.2024
09:00
Údržba verejnej zelene v meste Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
05/2024/VM
uvo 20240313100013.03.2024
10:00
Nájomné byty Dvorčanská ul. Nitra protipožiarne zabezpečenie objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
9/2024/LD
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04/2024/VM
uvo 20240320150020.03.2024
15:00
Nákup a dodávka sadeníc letničiek, okrasných tráv, vrátane výsadby a údržby letničkových záhonov a mobilných nádob.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241967
eks 20240322085322.03.2024
08:53
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241858
eks 20240326090026.03.2024
09:00
PD ZUŠ Rosinského - Prístavba výťahu
Zákazka s nízkou hodnotou
06/2024/VM
uvo 20240327100027.03.2024
10:00
Údržba verejnej zelene v meste Nitra pre časť SPU, P. Háje, Kynek, Zobor, Drážovce
Zákazka s nízkou hodnotou
08/2024/VM
uvo 20240411120011.04.2024
12:00
Jarná deratizácia 2024.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242624
eks 20240415091015.04.2024
09:10
ZŠ Tulipánová v Nitre NN prípojka + areálové rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
13/2024/LD
uvo 20240422090022.04.2024
09:00
Vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243049
eks 20240429100529.04.2024
10:05
Maslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243098
eks 20240430130630.04.2024
13:06
Zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243161
eks 20240502130602.05.2024
13:06
Bezvzduchové vysokotlakové (AIRLESS) striekacie zariadenie
Zákazka s nízkou hodnotou
16/2024/LD
uvo 20240507090007.05.2024
09:00
PD Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova
Zákazka s nízkou hodnotou
10/2024/VM
uvo 20240507100007.05.2024
10:00
Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení v budove MsP v Nitre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09/2024/VM
uvo 20240509150009.05.2024
15:00
PD Autobusové zastávky MHD Kmeťova/Hornostavská
Zákazka s nízkou hodnotou
11/2024/VM
uvo 20240510100010.05.2024
10:00
Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243375
eks 20240510130610.05.2024
13:06
Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
11/2024/LD
uvo 20240513090013.05.2024
09:00
Hygienické potreby pre MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243432
eks 20240513134613.05.2024
13:46
Chemické ošetrenie vzrastlých stromov – pagaštan konský proti ploskáčikovi pagaštanovému
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243448
eks 20240514084914.05.2024
08:49
Zneškodnenie stavebných odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243422
eks 20240517110017.05.2024
11:00
Bezvzduchové vysokotlakové (AIRLESS) striekacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243841
eks 20240524113024.05.2024
11:30
Vypracovanie PD - Informačné LED panely Transdev – elektrická NN prípojka
Zákazka s nízkou hodnotou
15/2024/LD
uvo 20240527090027.05.2024
09:00
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
12/2024/VM
uvo 20240614120014.06.2024
12:00
Opílenie drevín rastúcich na území mesta s odvozom napílenej drevnej hmoty do kompostárne
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024/ZT
uvo 20240617100017.06.2024
10:00
Tonery pre Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244633
eks 20240620100020.06.2024
10:00
Vypracovanie PD - Informačné LED panely Transdev – elektrická NN prípojka
Zákazka s nízkou hodnotou
20/2024/LD
uvo 20240627090027.06.2024
09:00
Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete
Zákazka s nízkou hodnotou
19/2024/LD
uvo 20240701090001.07.2024
09:00
PD Autobusové zastávky MHD Kmeťova/Hornostavská
Zákazka s nízkou hodnotou
4/2024/ON
uvo 20240709100009.07.2024
10:00
Vybavenie exteriéru a herné prvky pre Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245639
eks 20240719100019.07.2024
10:00