Zelenina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zelenina
Kód zákazky: Z20243161
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03221000-6
Predpokladaná hodnota: 57 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 13:06
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 80/60
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Zelenina (Z20243161)