ZŠ Tulipánová v Nitre NN prípojka + areálové rozvody

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ZŠ Tulipánová v Nitre NN prípojka + areálové rozvody
Kód zákazky: 13/2024/LD
Kód oznámenia: 9822 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45310000-3
Predpokladaná hodnota: 126 726,77 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda
95006 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Štefánikova trieda Nitra 95006 Slovensko SO-01 Elektrická prípojka NN - Parcely registra „C“ : č. 797, 720/1, 804, 808/2, 807/3, 810/2, 713, 891/1, 898, 476, 485/4 SO-02 Areálové elektrické rozvody NN - Parcely registra „C“ : č. 485/4, 487 SO-03 Areálové verejné osvetlenie - Parcely registra „C“ : č. 476, 485/4
Zdroj:

Popis

Jestvujúca elektrická prípojka NN pre areál ZŠ Tulipánová je napájaná z murovanej transformačnej stanice TS 0051-096. Káblové rozvody boli budované v 60-tich rokoch minulého storočia, čo sa podpísalo na ich zhoršenej kvalite a spoľahlivosti. Meranie elektrickej energie sa nachádza v areáli ZŠ Tulipánová, v pavilóne „F“, ktorý je určený na asanáciu. Za meraním sú lúčovito napájané jednotlivé pavilóny. Zvýšenie odberu elektrickej energie pri výhľadovom dobudovaní areálu za súčasného stavu elektrických rozvodov nie je možné. Z tohto dôvodu sa budú realizovať stavebné práce na elektrickej prípojke NN - celková dĺžka káblov NN je 355 m a elektromerový rozvádzač RE-ZŠT, ďalej stavebné práce na areálových elektrických rozvodoch NN - celková dĺžka areálových rozvodov NN je 828 m vrátane novej rozpájacej a istiacej skrine SR v počte 6 ks - dĺžka káblových rozvodov pre napojenie pavilónov je 96 m a súčasne s týmito prácami aj stavebné práce na areálovom verejnom osvetlení - nové svietidlá LED na 5 m stožiaroch v počte 18 ks - celková dĺžka káblových rozvodov VO je 672 m. Areálové elektrické rozvody NN je možné uviesť do prevádzky až po skolaudovaní elektrickej prípojky NN. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Nitra

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285291
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Nitra (ID: 68326)
 • Zákazka: ZŠ Tulipánová v Nitre NN prípojka + areálové rozvody (ID: 502567)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Nitra
 • IČO: 00308307
 • DIČ: 2021102853
 • Adresa
 • Ulica: Štefánikova trieda
 • Číslo: 60
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 95006
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
 • Telefónne číslo: +421911483296
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4401
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 13/2024/LD
 • Názov: ZŠ Tulipánová v Nitre NN prípojka + areálové rozvody
 • Opis: Jestvujúca elektrická prípojka NN pre areál ZŠ Tulipánová je napájaná z murovanej transformačnej stanice TS 0051-096. Káblové rozvody boli budované v 60-tich rokoch minulého storočia, čo sa podpísalo na ich zhoršenej kvalite a spoľahlivosti. Meranie elektrickej energie sa nachádza v areáli ZŠ Tulipánová, v pavilóne „F“, ktorý je určený na asanáciu. Za meraním sú lúčovito napájané jednotlivé pavilóny. Zvýšenie odberu elektrickej energie pri výhľadovom dobudovaní areálu za súčasného stavu elektrických rozvodov nie je možné. Z tohto dôvodu sa budú realizovať stavebné práce na elektrickej prípojke NN - celková dĺžka káblov NN je 355 m a elektromerový rozvádzač RE-ZŠT, ďalej stavebné práce na areálových elektrických rozvodoch NN - celková dĺžka areálových rozvodov NN je 828 m vrátane novej rozpájacej a istiacej skrine SR v počte 6 ks - dĺžka káblových rozvodov pre napojenie pavilónov je 96 m a súčasne s týmito prácami aj stavebné práce na areálovom verejnom osvetlení - nové svietidlá LED na 5 m stožiaroch v počte 18 ks - celková dĺžka káblových rozvodov VO je 672 m. Areálové elektrické rozvody NN je možné uviesť do prevádzky až po skolaudovaní elektrickej prípojky NN. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 126 726.77
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SO-01 Elektrická prípojka NN - Parcely registra „C“ : č. 797, 720/1, 804, 808/2, 807/3, 810/2, 713, 891/1, 898, 476, 485/4 SO-02 Areálové elektrické rozvody NN - Parcely registra „C“ : č. 485/4, 487 SO-03 Areálové verejné osvetlenie - Parcely registra „C“ : č. 476, 485/4
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: ZŠ Tulipánová v Nitre NN prípojka + areálové rozvody
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 13/2024/LD
 • Názov : ZŠ Tulipánová v Nitre NN prípojka + areálové rozvody
 • Opis: Jestvujúca elektrická prípojka NN pre areál ZŠ Tulipánová je napájaná z murovanej transformačnej stanice TS 0051-096. Káblové rozvody boli budované v 60-tich rokoch minulého storočia, čo sa podpísalo na ich zhoršenej kvalite a spoľahlivosti. Meranie elektrickej energie sa nachádza v areáli ZŠ Tulipánová, v pavilóne „F“, ktorý je určený na asanáciu. Za meraním sú lúčovito napájané jednotlivé pavilóny. Zvýšenie odberu elektrickej energie pri výhľadovom dobudovaní areálu za súčasného stavu elektrických rozvodov nie je možné. Z tohto dôvodu sa budú realizovať stavebné práce na elektrickej prípojke NN - celková dĺžka káblov NN je 355 m a elektromerový rozvádzač RE-ZŠT, ďalej stavebné práce na areálových elektrických rozvodoch NN - celková dĺžka areálových rozvodov NN je 828 m vrátane novej rozpájacej a istiacej skrine SR v počte 6 ks - dĺžka káblových rozvodov pre napojenie pavilónov je 96 m a súčasne s týmito prácami aj stavebné práce na areálovom verejnom osvetlení - nové svietidlá LED na 5 m stožiaroch v počte 18 ks - celková dĺžka káblových rozvodov VO je 672 m. Areálové elektrické rozvody NN je možné uviesť do prevádzky až po skolaudovaní elektrickej prípojky NN. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 126 726.77
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SO-01 Elektrická prípojka NN - Parcely registra „C“ : č. 797, 720/1, 804, 808/2, 807/3, 810/2, 713, 891/1, 898, 476, 485/4 SO-02 Areálové elektrické rozvody NN - Parcely registra „C“ : č. 485/4, 487 SO-03 Areálové verejné osvetlenie - Parcely registra „C“ : č. 476, 485/4
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať práce, poskytovať služby alebo dodávať tovar ako je predmet zákazky. Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.(Príloha č.4) Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje doloženým týchto dokladov: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou NN prípojok a verejného osvetlenia na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie NN prípojok a verejného osvetlenia na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne tri realizácie prác spojených s realizáciou NN prípojok a verejného osvetlenia na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky pričom minimálne 1 referencia bola v minimálnom finančnom objeme 110 000,00 EUR bez DPH. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať Zoznam uskutočnených prác spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Váha kritéria je 100%. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v súlade s prílohou č. 2 v eurách, s uvedením ceny vrátane DPH. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria v prílohe č.2 Výkaz výmer a zároveň v systéme EVO. Ceny uvedené vo výkaze výmer budú považované za ceny konečné a nemenné. Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy na plnenie kritéria v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. (Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena celková.)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502567
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502567
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)