Hygienické potreby pre MŠ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické potreby pre MŠ
Kód zákazky: Z20243432
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33763000-6
Predpokladaná hodnota: 54 648,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 13:46
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 80/60
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty