Bezvzduchové vysokotlakové (AIRLESS) striekacie zariadenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezvzduchové vysokotlakové (AIRLESS) striekacie zariadenie
Kód zákazky: Z20243841
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42924300-2
Predpokladaná hodnota: 13 752,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 11:30
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 80/60
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS