Motorová nafta a bezolovnatý benzín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Kód zákazky: 11/2024/LD
Kód oznámenia: 10230 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30163100-0
Predpokladaná hodnota: 475 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda
95006 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Štefánikova trieda Nitra 95006 Slovensko Palivové karty budú dodané do sídla verejného obstarávateľa a následné dodávanie tovaru bude prebiehať podľa potreby na území Európskej únie.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie Motorovej nafty a bezolovnatého benzínu prostredníctvom akceptácie palivových kariet na čerpacích staniciach dodávateľa. • motorová nafta (cetánové číslo 48) a bezolovnatý benzín (oktánové číslo 95) musia spĺňať funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle európskej aj národnej normy ( STN EN 590 + A1: 2018 (65 6506) a STN EN 228+A1:2018-02 (65 6505) • dodávateľ disponuje predajnou sieťou čerpacích staníc po celom území SR a akceptuje tankovacie karty vo všetkých krajoch SR • čerpanie PHM musí byť sprístupnené objednávateľovi nonstop s možnosťou tankovania pri hlavných ťahoch ciest, diaľniciach a v centrách miest a minimálne na dvoch čerpacích staniciach prevádzkovaných dodávateľom na území mesta Nitry počas celého trvania tejto zmluvy • špecifikácia tankovacích kariet: počet kariet cca 80 ks, tankovacia karta s magnetickým prúžkom alebo čipom s PIN kódom, požaduje sa bezplatné vydanie tankovacích kariet objednávateľovi evidovaných na evidenčné číslo vozidla alebo meno pracovníka objednávateľa, bezplatné dodatočné vydanie tankovacích kariet do 10 dní od žiadosti objednávateľa, bezplatné zablokovanie stratenej tankovacej karty do jednej hodiny od nahlásenia objednávateľom, medzinárodná tankovacia karta v počte cca 5 ks • možnosť odoberať prostredníctvom tankovacích kariet na čerpacích staniciach dodávateľa aj doplnkové tovary, diaľničné známky a využiť služby čistenia a umývania vozidiel Osobitné požiadavky na plnenie • nákup pohonných hmôt sa bude realizovať priebežne počas zmluvného obdobia priamo zo stojanu dodávateľa do vozidiel objednávateľa a barelov na PHM • fakturácia bude prebiehať raz mesačne za skutočne odobraté pohonné hmoty vo fakturovanom období • najneskôr do 3. dňa nasledujúceho fakturovaného obdobia poskytne dodávateľ objednávateľovi súpis jednotlivých tankovaní, ktoré sú predmetom aktuálnej fakturácie v elektronickej podobe (súbor, ktorý bude možné editovať v programe Microsoft Excel) s informáciami o čerpaní PHM (dátum tankovania, miesto tankovania, odobrané množstvo PHM, identifikáciu karty odoberajúceho, druh odobraného paliva, cena odobraného paliva), ktorý objednávateľ použije ako podklad na import nákladov do systému GPS • súpis uvedený vyššie je možné zasielať aj v iných termínoch a intervaloch, ak sa zmluvné strany dohodnú inak, dohoda musí byť vykonaná písomnou formou.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Nitra

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1285904
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Nitra (ID: 68326)
 • Zákazka: Motorová nafta a bezolovnatý benzín (ID: 502956)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 704952ef-bca9-4130-88e7-8d01c6ab716c
 • Identifikátor verzie oznámenia: f401babb-c8b9-4781-bf3d-f32a0117fa4b
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Nitra
 • IČO: 00308307
 • DIČ: 2021102853
 • Adresa
 • Ulica: Štefánikova trieda
 • Číslo: 60
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 95006
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
 • Telefónne číslo: +421911483296
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4401
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 11/2024/LD
 • Názov: Motorová nafta a bezolovnatý benzín
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie Motorovej nafty a bezolovnatého benzínu prostredníctvom akceptácie palivových kariet na čerpacích staniciach dodávateľa. • motorová nafta (cetánové číslo 48) a bezolovnatý benzín (oktánové číslo 95) musia spĺňať funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle európskej aj národnej normy ( STN EN 590 + A1: 2018 (65 6506) a STN EN 228+A1:2018-02 (65 6505) • dodávateľ disponuje predajnou sieťou čerpacích staníc po celom území SR a akceptuje tankovacie karty vo všetkých krajoch SR • čerpanie PHM musí byť sprístupnené objednávateľovi nonstop s možnosťou tankovania pri hlavných ťahoch ciest, diaľniciach a v centrách miest a minimálne na dvoch čerpacích staniciach prevádzkovaných dodávateľom na území mesta Nitry počas celého trvania tejto zmluvy • špecifikácia tankovacích kariet: počet kariet cca 80 ks, tankovacia karta s magnetickým prúžkom alebo čipom s PIN kódom, požaduje sa bezplatné vydanie tankovacích kariet objednávateľovi evidovaných na evidenčné číslo vozidla alebo meno pracovníka objednávateľa, bezplatné dodatočné vydanie tankovacích kariet do 10 dní od žiadosti objednávateľa, bezplatné zablokovanie stratenej tankovacej karty do jednej hodiny od nahlásenia objednávateľom, medzinárodná tankovacia karta v počte cca 5 ks • možnosť odoberať prostredníctvom tankovacích kariet na čerpacích staniciach dodávateľa aj doplnkové tovary, diaľničné známky a využiť služby čistenia a umývania vozidiel Osobitné požiadavky na plnenie • nákup pohonných hmôt sa bude realizovať priebežne počas zmluvného obdobia priamo zo stojanu dodávateľa do vozidiel objednávateľa a barelov na PHM • fakturácia bude prebiehať raz mesačne za skutočne odobraté pohonné hmoty vo fakturovanom období • najneskôr do 3. dňa nasledujúceho fakturovaného obdobia poskytne dodávateľ objednávateľovi súpis jednotlivých tankovaní, ktoré sú predmetom aktuálnej fakturácie v elektronickej podobe (súbor, ktorý bude možné editovať v programe Microsoft Excel) s informáciami o čerpaní PHM (dátum tankovania, miesto tankovania, odobrané množstvo PHM, identifikáciu karty odoberajúceho, druh odobraného paliva, cena odobraného paliva), ktorý objednávateľ použije ako podklad na import nákladov do systému GPS • súpis uvedený vyššie je možné zasielať aj v iných termínoch a intervaloch, ak sa zmluvné strany dohodnú inak, dohoda musí byť vykonaná písomnou formou.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 475 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 475 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Karty na čerpanie pohonnýchlátok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v Európskom hospodárskom priestore
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Palivové karty budú dodané do sídla verejného obstarávateľa a následné dodávanie tovaru bude prebiehať podľa potreby na území Európskej únie.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Motorová nafta a bezolovnatý benzín
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 11/2024/LD
 • Názov : Motorová nafta a bezolovnatý benzín
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie Motorovej nafty a bezolovnatého benzínu prostredníctvom akceptácie palivových kariet na čerpacích staniciach dodávateľa. • motorová nafta (cetánové číslo 48) a bezolovnatý benzín (oktánové číslo 95) musia spĺňať funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle európskej aj národnej normy ( STN EN 590 + A1: 2018 (65 6506) a STN EN 228+A1:2018-02 (65 6505) • dodávateľ disponuje predajnou sieťou čerpacích staníc po celom území SR a akceptuje tankovacie karty vo všetkých krajoch SR • čerpanie PHM musí byť sprístupnené objednávateľovi nonstop s možnosťou tankovania pri hlavných ťahoch ciest, diaľniciach a v centrách miest a minimálne na dvoch čerpacích staniciach prevádzkovaných dodávateľom na území mesta Nitry počas celého trvania tejto zmluvy • špecifikácia tankovacích kariet: počet kariet cca 80 ks, tankovacia karta s magnetickým prúžkom alebo čipom s PIN kódom, požaduje sa bezplatné vydanie tankovacích kariet objednávateľovi evidovaných na evidenčné číslo vozidla alebo meno pracovníka objednávateľa, bezplatné dodatočné vydanie tankovacích kariet do 10 dní od žiadosti objednávateľa, bezplatné zablokovanie stratenej tankovacej karty do jednej hodiny od nahlásenia objednávateľom, medzinárodná tankovacia karta v počte cca 5 ks • možnosť odoberať prostredníctvom tankovacích kariet na čerpacích staniciach dodávateľa aj doplnkové tovary, diaľničné známky a využiť služby čistenia a umývania vozidiel Osobitné požiadavky na plnenie • nákup pohonných hmôt sa bude realizovať priebežne počas zmluvného obdobia priamo zo stojanu dodávateľa do vozidiel objednávateľa a barelov na PHM • fakturácia bude prebiehať raz mesačne za skutočne odobraté pohonné hmoty vo fakturovanom období • najneskôr do 3. dňa nasledujúceho fakturovaného obdobia poskytne dodávateľ objednávateľovi súpis jednotlivých tankovaní, ktoré sú predmetom aktuálnej fakturácie v elektronickej podobe (súbor, ktorý bude možné editovať v programe Microsoft Excel) s informáciami o čerpaní PHM (dátum tankovania, miesto tankovania, odobrané množstvo PHM, identifikáciu karty odoberajúceho, druh odobraného paliva, cena odobraného paliva), ktorý objednávateľ použije ako podklad na import nákladov do systému GPS • súpis uvedený vyššie je možné zasielať aj v iných termínoch a intervaloch, ak sa zmluvné strany dohodnú inak, dohoda musí byť vykonaná písomnou formou.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 475 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Karty na čerpanie pohonnýchlátok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek v Európskom hospodárskom priestore
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Palivové karty budú dodané do sídla verejného obstarávateľa a následné dodávanie tovaru bude prebiehať podľa potreby na území Európskej únie.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.07.2024
 • Dátum ukončenia: 30.06.2028
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dodržiavanie Metodického usmernenia č. 11-2019, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22.11.2019, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač/záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, čo uchádzač/záujemca preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO. V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť tieto údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). K vyžiadaniu informácie podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO je uchádzač povinný v svojej ponuke predložiť potrebné údaje v súlade s § 32 ods. 3 ZOV. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Výška zľavy v percentuálnom vyjadrení (%) z 1 litra PHM zo stojanovej ceny v momente odobratia PHM. Váha kritéria je 100%. Najvýhodnejšia je najvyššia poskytnutá zľava a úspešným uchádzačom sa stane ponuka uchádzača, ktorý vo svojej ponuke navrhne najvyššiu zľavu a splní všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Poradie ostatných ponúk sa určí úmerne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Výška zľavy
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní"). Používaním pojmu „uchádzač“ v tejto zákazke sa myslí/zahŕňa aj pojem „skupina dodávateľov“. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od takéhoto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy. V prípade, ak úspešným uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z., návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina, bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny je potrebné, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, prípadne ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (scan originálu alebo overenej fotokópie), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. „Umožnením účasti na otváraní ponúk“ sa rozumie sprístupnenie ponúk prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie a v rozsahu stanovenom v § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Miesto otvárania ponúk: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60. 95006 Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502956
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502956
 • Označenie dokumentu/zákazky: Motorová nafta a bezolovnatý benzín
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)