Zneškodnenie stavebných odpadov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zneškodnenie stavebných odpadov
Kód zákazky: Z20243422
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 59 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 80/60
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty