Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
Kód zákazky: Z20241858
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113620-7
Ostatné CPV: 44113700-2
Predpokladaná hodnota: 134 880,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 80/60
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS