Mliečne výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mliečne výrobky
Kód zákazky: Z20243375
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15550000-8
Predpokladaná hodnota: 29 160,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 13:06
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 80/60
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty