Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa: Primaciálne námestie
Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81499
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Odevy, obuv a doplnky
Užšia súťaž
MAGS OVO 52397/2024
uvo - - -
Výzva č. 54 - Stoličky, kreslá a pohovky
Dynamický nákupný systém

web 20240624100024.06.2024
10:00
Nákup mobilných telefónov
Dynamický nákupný systém

web 20240625103025.06.2024
10:30
Výzva č. 16 - Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova
Dynamický nákupný systém

web 20240625130025.06.2024
13:00
Nákup kancelárskeho papiera pre MsP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244999
eks 20240627100027.06.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Servisná zmluva a aplikačná podpora webového portálu elektronických služieb Bratislavskej samosprávy“ – dvojkolová súťaž (1. kolo)
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 47420/2024
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 47535/2024
uvo 20240222100022.02.2024
10:00
PTK_služby arboristov na ošetrenie stromov
Súťažný dialóg

web 20240223180023.02.2024
18:00
PTK - Nové služobné uniformy pre príslušníkov MsP
Súťažný dialóg

web 20240226170026.02.2024
17:00
Výzva č. 44 - Nákup inventáru pre YOUTH HUB, Štefánikova 39 - stoly, stoličky, kuchyne so vstavanými chladničkami
Dynamický nákupný systém

web 20240304143004.03.2024
14:30
Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 47912/2024
uvo 20240306100006.03.2024
10:00
Ortofotomapa Bratislavy 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 28128/2024
uvo 20240307100007.03.2024
10:00
Nákup mobilných telefónov a tabletov pre MsP
Dynamický nákupný systém

web 20240308100008.03.2024
10:00
Výzva č. 20 - Nákup inventáru pre YOUTH HUB, Štefánikova 39 - elektrospotrebiče
Dynamický nákupný systém

web 20240311090011.03.2024
09:00
Nákup inventáru pre YOUTH HUB, Štefánikova 39 - počítače a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém

web 20240311100011.03.2024
10:00
Výzva č. 14 - Licencie Microsoft
Dynamický nákupný systém

web 20240312120012.03.2024
12:00
Výzva č. 45 - Kancelársky nábytok
Dynamický nákupný systém

web 20240312130012.03.2024
13:00
Asanácia objektov a likvidácia areálových skládok odpadu - Uránová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MAGS OVO 61406/2023
uvo 20240318100018.03.2024
10:00
Aplikácia biocídneho výrobku na báze Bacillus thuringiensis subspecies israelensis dronom a helikoptérou
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 49237/2024
uvo 20240326090026.03.2024
09:00
Výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb
Zákazka s nízkou hodnotou
OVO61403/2023
uvo 20240402100002.04.2024
10:00
Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
MAGS OVO 47046/2024
uvo 20240403120003.04.2024
12:00
Výkon deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
MAGS OVO 61473/2023
uvo 20240403130003.04.2024
13:00
Dezinsekčný zásah liahnísk komárov a iného škodlivého hmyzu
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 49240/2024
uvo 20240408100008.04.2024
10:00
Výzva č. 1: "Inžinierska činnosť na prípravu a realizáciu stavby bytový dom Terchovská ul. a dotknuté územie"
Dynamický nákupný systém

web 20240409100009.04.2024
10:00
Výzva č. 21 - Bežné elektrospotrebiče
Dynamický nákupný systém

web 20240409100009.04.2024
10:00
Stavebný dozor a koordinátor BOZP Muchovo námestie
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 48362/2024
uvo 20240412100012.04.2024
10:00
Výzva č. 46 - Akustické paravány
Dynamický nákupný systém

web 20240418100018.04.2024
10:00
Výzva č. 2 - Výmena dlažby a inštalácia štrbinových žľabov na 50 m bazéne KP Pasienky
Dynamický nákupný systém

web 20240418100018.04.2024
10:00
Revitalizácia a údržba mestského mobiliáru, lavičiek na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 46949/2024
uvo 20240423100023.04.2024
10:00
Výzva č. 47 - Stoly a skriňový nábytok
Dynamický nákupný systém

web 20240424100024.04.2024
10:00
Cyklotrasa Hradská ulica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MAGS OVO 50013/2024
uvo 20240429100029.04.2024
10:00
Výzva č. 48 - Stoličky, kreslá a pohovky
Dynamický nákupný systém

web 20240430100030.04.2024
10:00
Prehliadky, údržba a opravy výťahov vrátane príslušenstva umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
MAGS OVO 60441/23
uvo 20240509100009.05.2024
10:00
Výzva č. 50 - Hudobný nábytok
Dynamický nákupný systém

web 20240513100013.05.2024
10:00
Výzva č. 51 - Kuchynské linky
Dynamický nákupný systém

web 20240513100013.05.2024
10:00
Poistenie majetku
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 51406/2024
uvo 20240514140014.05.2024
14:00
Výzva č. 49 - Interiérové prvky
Dynamický nákupný systém

web 20240516100016.05.2024
10:00
PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie
Súťažný dialóg

web 20240517235917.05.2024
23:59
Výzva č. 53 - Interiérové sanitárne vybavenie
Dynamický nákupný systém

web 20240522100022.05.2024
10:00
Nákup výkonných zariadení
Dynamický nákupný systém

web 20240523100023.05.2024
10:00
Výzva č. 52 - Stoly, školské stoličky a skriňový nábytok
Dynamický nákupný systém

web 20240527100027.05.2024
10:00
Ortofotomapa Bratislavy 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 28128/2024_I
uvo 20240529100029.05.2024
10:00
Výzva č. 55 - Interiérové vybavenie závesmi
Dynamický nákupný systém

web 20240603100003.06.2024
10:00
Výzva č. 56 - Interiérové vybavenie kobercami
Dynamický nákupný systém

web 20240603100003.06.2024
10:00
Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MAGS OVO 51567 /2024
uvo 20240603100003.06.2024
10:00
Prieskum a analýza statickej dopravy
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 49663/2024
uvo 20240603100003.06.2024
10:00
Výzva č. 15 - Záchytné parkovisko – úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky
Dynamický nákupný systém

web 20240604100004.06.2024
10:00
Výzva č. 14 - Parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor - PD
Dynamický nákupný systém

web 20240605100005.06.2024
10:00
Výzva č. 59 - Interiérové vybavenie pre MsP
Dynamický nákupný systém

web 20240605100005.06.2024
10:00
Nákup samozavlažovacích kvetináčov
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 52770/2024
uvo 20240607100007.06.2024
10:00
Nákup kancelárskeho papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244200
eks 20240607122407.06.2024
12:24
Výzva č. 57 - Interiérové sanitárne vybavenie
Dynamický nákupný systém

web 20240610100010.06.2024
10:00
Výzva č. 58 - Interiérové prvky
Dynamický nákupný systém

web 20240612150012.06.2024
15:00
Výzva č. 15 - Licencie AutoCAD
Dynamický nákupný systém

web 20240614100014.06.2024
10:00
Projektová dokumentácia pre stavbu mimoúrovňové križovanie Bojnická
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
MAGS OVO 51667/2024
uvo 20240614103014.06.2024
10:30
Výzva č. 60 - Interiérové vybavenie kobercami
Dynamický nákupný systém

web 20240618100018.06.2024
10:00
Obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.36 - Hodžovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Obchodná verejná súťaž

web 20240621150021.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru - Hany Meličkovej č. 11/B, k.ú. Karlova Ves
Obchodná verejná súťaž

web 20240621150021.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.36B - Hodžovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Obchodná verejná súťaž

web 20240621150021.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.33 - Hodžovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Obchodná verejná súťaž

web 20240621150021.06.2024
15:00
Obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru – Pribišova 8, k.ú. Karlova Ves
Obchodná verejná súťaž

web 20240621150021.06.2024
15:00