Výzva č. 3 - Rekonštrukcia ubytovne Fortuna – SO07 – stavebné práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 3 - Rekonštrukcia ubytovne Fortuna – SO07 – stavebné práce
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa