Výzva č. 57 - Interiérové sanitárne vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 57 - Interiérové sanitárne vybavenie
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39200000-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa