Obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.33 - Hodžovo námestie, k.ú. Staré Mesto

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.33 - Hodžovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 327,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.6.2024 15:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa