Nákup mobilných telefónov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup mobilných telefónov
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.6.2024 10:30
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa