Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Adresa: Námestie sv. Františka
Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ: 84262
IČO: 00603520
DIČ: 2020919164
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2020898
eks 20200120161920.01.2020
16:19
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201289
eks 20200124111024.01.2020
11:10
Mobilné hlasové a dátové služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010992
eks 20200604110004.06.2020
11:00
Tlač a doručenie mesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012306
eks 20200615104515.06.2020
10:45
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020747
eks 20200828143028.08.2020
14:30
IT Technika pre materské školy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023966
eks 20201002090002.10.2020
09:00
IT Technika - notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211040
eks 20210128125528.01.2021
12:55
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213039
eks 20210223150523.02.2021
15:05
Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110334
eks 20210525115125.05.2021
11:51
Tlač a doručenie mesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112772
eks 20210623104523.06.2021
10:45
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118741
eks 20210928130028.09.2021
13:00
IT Technika pre materské školy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119733
eks 20211011135011.10.2021
13:50
Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022651
eks 20220207100007.02.2022
10:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022961
eks 20220222164022.02.2022
16:40
Tlač a doručenie mesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225942
eks 20220613152013.06.2022
15:20
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211222
eks 20221017103617.10.2022
10:36
Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023569
eks 20230206100906.02.2023
10:09
IT Technika pre materské školy a školské jedálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234711
eks 20230531145931.05.2023
14:59
Nákup hygienických pomôcok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234837
eks 20230601111501.06.2023
11:15
Tlač a doručenie mesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235521
eks 20230610144210.06.2023
14:42
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310579
eks 20231004161004.10.2023
16:10
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311124
eks 20231013102413.10.2023
10:24
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313647
eks 20231130115530.11.2023
11:55
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313936
eks 20231207090007.12.2023
09:00
ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
1_2024/ZNH/EVO
uvo 20240131100031.01.2024
10:00
VYBUDOVANIE NADSTAVBY PARKOVISKA NA ULICI Ľ. FULLU - NOVOSTAVBA – TECHNICKÝ DOZOR
Zákazka s nízkou hodnotou
2_2024/ZNH/EVO
uvo 20240229090029.02.2024
09:00
Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241610
eks 20240311083011.03.2024
08:30
OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
Zákazka s nízkou hodnotou
3_2024/ZNH/EVO
uvo 20240318090018.03.2024
09:00
Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3261
Obchodná verejná súťaž

web 20240326120026.03.2024
12:00
Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3260
Obchodná verejná súťaž

web 20240326120026.03.2024
12:00
Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3268
Obchodná verejná súťaž

web 20240326120026.03.2024
12:00
Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 2360/23
Obchodná verejná súťaž

web 20240326120026.03.2024
12:00
Podmienky verejnej obchodnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave
Obchodná verejná súťaž

web 20240326120026.03.2024
12:00
Najvhodnejší návrh o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici (14 parkovacích miest)
Obchodná verejná súťaž

web 20240403120003.04.2024
12:00
OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD
Zákazka s nízkou hodnotou
5_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240426235526.04.2024
23:55
OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD
Zákazka s nízkou hodnotou
5_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240426235926.04.2024
23:59
POSKYTOVANIE ODBORNÝCH SLUŽIEB – PREVÁDZKA BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE V PLAVÁRNI MAJERNÍKOVA 62, BRATISLAVA-KARLOVA VES
Zákazka s nízkou hodnotou
6_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240429090029.04.2024
09:00
VODOROVNÉ A ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A DOPRAVNÉ ZARIADENIA PRE PAAS ZÓNA KV-2
Zákazka s nízkou hodnotou
08_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240510100010.05.2024
10:00
Uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave
Obchodná verejná súťaž

web 20240510120010.05.2024
12:00
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA
Zákazka s nízkou hodnotou
7_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240513090013.05.2024
09:00
POSKYTOVANIE ODBORNÝCH SLUŽIEB – PREVÁDZKA BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE V PLAVÁRNI MAJERNÍKOVA 62, BRATISLAVA-KARLOVA VES
Zákazka s nízkou hodnotou
9_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240520090020.05.2024
09:00
VÝMENA A DOPLNENIE BEZÚDRŽBOVÝCH HERNÝCH PRVKOV A ZOSTÁV NA VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRISKÁCH
Zákazka s nízkou hodnotou
10_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240528100028.05.2024
10:00
VÝMENA PODLAHOVEJ KRYTINY V MŠ FULLU 12
Zákazka s nízkou hodnotou
11_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240603090003.06.2024
09:00
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE VRETENOVÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
12_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240605100005.06.2024
10:00
Tlač a doručenie dvojmesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244316
eks 20240606151506.06.2024
15:15
Tlač a doručenie dvojmesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244489
eks 20240612091512.06.2024
09:15
OBNOVA STIEN PO REKONŠTRUKCII ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4
Zákazka s nízkou hodnotou
13_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240620090020.06.2024
09:00
INTERAKTÍVNE PODLAHY A DOTYKOVÉ OBRAZOVKY S MINI OPS POČÍTAČOM PRE MATERSKÉ ŠKOLY
Zákazka s nízkou hodnotou
14_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240711090011.07.2024
09:00
OVS_garážové stojisko_Pribišova ul. (prenájom majetku)
Obchodná verejná súťaž

web 20240716235916.07.2024
23:59
OVS_nebytový priestor na Lackovej ul. č. 4 (prenájom majetku)
Obchodná verejná súťaž

web 20240716235916.07.2024
23:59
Upratovanie pre objekty mestskej časti
Zákazka s nízkou hodnotou
15_2024/ZSNH/EVO
uvo 20240717090017.07.2024
09:00