OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
Kód zákazky: 3_2024/ZNH/EVO
Kód oznámenia: 7975 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77211400-6
Predpokladaná hodnota: 41 760,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie sv. Františka Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84262 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú orezy a ošetrovanie, prípadne výrub drevín sa bude vykonávať horolezeckým spôsobom, prípadne z vysokozdvižnej plošiny, ktoré budú odovzdávané objednávateľovi formou preberacích protokolov. Spracovanie a odvoz drevnej hmoty bude dokladované v tonách vážnymi lístkami. Ošetrovane drevín je špecifikované úkonmi ako odťaženie koruny prerezaním, očistenie drevín od suchých konárov, obvodová redukcia koruny, presvetľovací rez, tvarovací rez a výchovný rez, zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281339
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves (ID: 62302)
 • Zákazka: OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES (ID: 499985)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 • IČO: 00603520
 • DIČ: 2020919164
 • Adresa
 • Ulica: Námestie sv. Františka
 • Číslo: 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84262
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk
 • Telefónne číslo: 0940634189
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6564
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 3_2024/ZNH/EVO
 • Názov: OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
 • Opis: Predmetom zákazky sú orezy a ošetrovanie, prípadne výrub drevín sa bude vykonávať horolezeckým spôsobom, prípadne z vysokozdvižnej plošiny, ktoré budú odovzdávané objednávateľovi formou preberacích protokolov. Spracovanie a odvoz drevnej hmoty bude dokladované v tonách vážnymi lístkami. Ošetrovane drevín je špecifikované úkonmi ako odťaženie koruny prerezaním, očistenie drevín od suchých konárov, obvodová redukcia koruny, presvetľovací rez, tvarovací rez a výchovný rez, zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez).
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 41 760
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 50 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Orezávanie stromov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 3_2024/ZNH/EVO
 • Názov : OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
 • Opis: Predmetom zákazky sú orezy a ošetrovanie, prípadne výrub drevín sa bude vykonávať horolezeckým spôsobom, prípadne z vysokozdvižnej plošiny, ktoré budú odovzdávané objednávateľovi formou preberacích protokolov. Spracovanie a odvoz drevnej hmoty bude dokladované v tonách vážnymi lístkami. Ošetrovane drevín je špecifikované úkonmi ako odťaženie koruny prerezaním, očistenie drevín od suchých konárov, obvodová redukcia koruny, presvetľovací rez, tvarovací rez a výchovný rez, zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez).
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 41 760
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Orezávanie stromov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.12.2025
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Zákon o verejnom obstarávaní, § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: • § 34 ods. 1 písm. a) predložením zoznamu služieb, minimálne jedna zákazka, v hodnote min. 30 000.- € s DPH jednotlivo, za posledné tri roky alebo, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ (v oblasti vykonávania stromolezeckého ošetrenia stromov na plochách verejnej zelene rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky). • podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. Požadujeme, aby dodávateľ mal min. 1 pracovníka s arboristickým certifikátom a zároveň aj s osvedčeniami na práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky, ako aj preukaz pre obsluhu ručnej motorovej píly. Údaje o vzdelaní uchádzač predloží v ponuke. Osvedčenia, certifikáty a preukazy je potrebné predložiť pred uzatvorením zmluvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena s dph
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6564
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499985
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)