POSKYTOVANIE ODBORNÝCH SLUŽIEB – PREVÁDZKA BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE V PLAVÁRNI MAJERNÍKOVA 62, BRATISLAVA-KARLOVA VES

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: POSKYTOVANIE ODBORNÝCH SLUŽIEB – PREVÁDZKA BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE V PLAVÁRNI MAJERNÍKOVA 62, BRATISLAVA-KARLOVA VES
Kód zákazky: 9_2024/ZSNH/EVO
Kód oznámenia: 12415 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 65120000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie sv. Františka Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84262 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb a to prevádzku bazénovej technológie v plavárni Majerníkova 62 v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 1. Požiadavka na poskytovanie odborných služieb v zmysle prevádzkového poriadku: Obsluha bazénovej technológie, obsluha technológie úpravy vody, obsluha vzduchotechniky, obsluha vykurovania, napúšťanie a vypúšťanie bazénov, nastavovanie prevádzkových parametrov – voda, vzduch, pravidelné čistenie čerpadiel a filtrov, výmena vzduchotechnických filtrov, narábanie s dávkovacími chemikáliami, kontrola stavu zásob chemikálií, čistenie vyrovnávacích nádrží, udržiavanie čistoty a poriadku v prevádzkových priestoroch, zaznamenávanie spotreby energií na mesačnej báze a ich zasielanie objednávateľovi, odstavenie bazénovej technológie, kontrola priestorov strojovne – hlodavce, plesne a pod., v prípade havárie alebo poruchy súčinnosť na jej rýchlom odstránení, analyzovať a komunikovať s objednávateľom o potrebe zabezpečiť materiál, tovar na riadne prevádzkovanie bazéna. 2. V prípade odstavenia celej technológie plavárne z akýchkoľvek dôvodov poskytovateľ znáša zodpovednosť za správne a riadne plnenie nasledujúcich činností: vypúšťanie a napúšťanie bazénov, odstavenie bazénovej technológie, udržiavanie čistoty a poriadku v prevádzkových priestoroch bazénovej technológie, zaznamenávanie spotreby energií vždy posledný deň v mesiaci a ich zasielanie objednávateľovi, kontrola technológie a prístrojov, ktoré sú v prevádzke aj počas odstavenia prevádzky plavárne, kontrola stavu strojovne, v prípade havárie alebo poruchy súčinnosť na jej rýchlom odstránení. Plaváreň nachádzajúca sa v objekte ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves prešla úplnou rekonštrukciou v r. 2019. Prevádzka bazéna je nepretržite od pondelka do nedele v čase 06:00-22:00 hod. Bazénová technológia, ktorá sa v plavárni nachádza: Klimatizačné zariadenie Menerga — typ 381601 Veľký a malý bazén - Zoznam zariadení: Filter OSLO - ovíjaný jednovrstvový filter priemer 1 200 mm, výška filtra 2 080 mm, Filter NORMA - z polyesterového sklolaminátu. Priemer 800 mm, výška filtra 2 480 mm, Filtračné médium - piesok (0,4-0,8), hrubý piesok (1,0-2,0), Cirkulačné čerpadlo s predfiltrom Magnus 330 – 400 V, Cirkulačné čerpadlo s predfiltrom Speck Badu 90/20 nm, doskový výmenník tepla vysokoteplotný, vrátane izolácie a protikusov spojení max. výkon 150 kW - Alfa Laval CB30-34M, doskový výmenník tepla vysokoteplotný, vrátane izolácie a protikusov spojení max. výkon 80 kW - Alfa Laval CB30-18M, čerpadlo pre výmenník - Badu Тор II/8, čerpadlo pre meraciu vodu - Badu Magic 1/4, dúchadlo pre pranie filtrov, vzduchový filter, poistný ventil, tlmič typ: IN-ECO INW 71 H26, Belimo kohút s elektropohonom DN40 230 V z PVC so spätným hlásením polohy na prívode doplnkovej vody do vyrovnávacej nádrže typ: LRF 230, Belimo kohút s elektropohonom DN25 230 V z PVC so spätným hlásením polohy na prívode doplnkovej vody do vyrovnávacej nádrže typ: NRFA, Snímač prietoku, snímač teploty Prominent Dulcomarin 3 Prominent Dulcodose Pool Basic, Vyrovnávacia nádrž z PP, vrátane pripojovacích potrubí prekrytie doskou so vstupným poklopom, sanie D63, vypúšťanie D73, prepad