OVS_garážové stojisko_Pribišova ul. (prenájom majetku)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS_garážové stojisko_Pribišova ul. (prenájom majetku)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 75,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 23:59
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa