Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 151 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 151 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 3,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.7.2024 23:59
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa