Fakultná nemocnica Trenčín

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
Mesto: Trenčín
PSČ: 91171
IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov II.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
FNTN-2024-12-NZ-Pozáručný servis II.
uvo 20240731090031.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Rukavice vyšetrovacie nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2020959
eks 20200127130027.01.2020
13:00
Softvérová podpora pre centrálny firewall
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201682
eks 20200130133030.01.2020
13:30
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201760
eks 20200131120031.01.2020
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202121
eks 20200206120006.02.2020
12:00
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203282
eks 20200221090021.02.2020
09:00
Záložný centrálny firewall pre počítačovú sieť a support
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203787
eks 20200228093028.02.2020
09:30
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203922
eks 20200228140028.02.2020
14:00
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/tlakových fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205122
eks 20200313113013.03.2020
11:30
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205629
eks 20200319130019.03.2020
13:00
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206076
eks 20200326120026.03.2020
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206119
eks 20200326150026.03.2020
15:00
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206450
eks 20200401120001.04.2020
12:00
LCD monitory kancelárske
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208397
eks 20200429114829.04.2020
11:48
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010525
eks 20200526120026.05.2020
12:00
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012063
eks 20200611120011.06.2020
12:00
Doplnenie komunikačnej infraštruktúry wifi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011837
eks 20200612083012.06.2020
08:30
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013604
eks 20200625120025.06.2020
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015651
eks 20200715120015.07.2020
12:00
Chladiaci box - krvná banka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015704
eks 20200717130017.07.2020
13:00
Diskové pole
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015983
eks 20200720130020.07.2020
13:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021283
eks 20200907120007.09.2020
12:00
Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022430
eks 20200921133021.09.2020
13:30
Bežné repasované počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022427
eks 20200923083023.09.2020
08:30
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022758
eks 20200923083023.09.2020
08:30
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022840
eks 20200923120023.09.2020
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022846
eks 20200923120023.09.2020
12:00
Nádoby na medicínsky odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025495
eks 20201015120015.10.2020
12:00
Kryochirurgický prístroj na očnú operačnú sálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025558
eks 20201016083016.10.2020
08:30
Prístrojové vybavenie na diagnostiku Covidu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025773
eks 20201020083020.10.2020
08:30
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026381
eks 20201022120022.10.2020
12:00
Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029632
eks 20201119080019.11.2020
08:00
Tlakový injektor pre CT prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030450
eks 20201124083024.11.2020
08:30
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031139
eks 20201127120027.11.2020
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031288
eks 20201130120030.11.2020
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031290
eks 20201130120030.11.2020
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021157
eks 20210115120015.01.2021
12:00
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021343
eks 20210120102720.01.2021
10:27
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021870
eks 20210127120027.01.2021
12:00
Ručný automatický refrakto-keratometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212064
eks 20210212081012.02.2021
08:10
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212388
eks 20210217130017.02.2021
13:00
LCD monitory kancelárske
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212417
eks 20210217131517.02.2021
13:15
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214469
eks 20210312170012.03.2021
17:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215101
eks 20210322120022.03.2021
12:00
Ultrazvukový prístroj pre očnú kliniku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215707
eks 20210330120030.03.2021
12:00
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/tlakových fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216106
eks 20210401153001.04.2021
15:30
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216322
eks 20210408080008.04.2021
08:00
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216298
eks 20210408120008.04.2021
12:00
Izolácia vírusovej RNA a odberové médium
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216295
eks 20210408143008.04.2021
14:30
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216768
eks 20210414120014.04.2021
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218837
eks 20210510123010.05.2021
12:30
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219239
eks 20210513120013.05.2021
12:00
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112637
eks 20210617130017.06.2021
13:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113882
eks 20210701120001.07.2021
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115369
eks 20210719120019.07.2021
12:00
Analyzátor na elektroforézu a imunofixáciu proteínov v sére, v moči a izoelektrickú fokusáciu proteínov v mozgovomiechovom moku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115885
eks 20210726090026.07.2021
09:00
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116510
eks 20210730120030.07.2021
12:00
Screeningový prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116999
eks 20210816090016.08.2021
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117432
eks 20210823120023.08.2021
12:00
Aktualizácia licencie ESET PROTECT Entry On-prem na 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118791
eks 20210922153522.09.2021
15:35
Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118395
eks 20210927083027.09.2021
08:30
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118550
eks 20210928080028.09.2021
08:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119369
eks 20211005120005.10.2021
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119597
eks 20211007120007.10.2021
12:00
Vŕtací systém pre ortopédiu a traumatológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120127
eks 20211018083018.10.2021
08:30
Mechanický trombektomický systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120165
eks 20211018150018.10.2021
15:00
Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120854
eks 20211027120027.10.2021
12:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120848
eks 20211027120027.10.2021
12:00
Mechanický trombektomický systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120988
eks 20211027155027.10.2021
15:50
Štrbinová lampa s digitálnym zobrazením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121620
eks 20211105080005.11.2021
08:00
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121063
eks 20211108083008.11.2021
08:30
Klastrové servery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121715
eks 20211108083008.11.2021
08:30
Ručný kontaktný tonometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121958
eks 20211110093010.11.2021
09:30
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123109
eks 20211125120025.11.2021
12:00
Endoskopický videoreťazec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123754
eks 20211202103002.12.2021
10:30
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123679
eks 20211202120002.12.2021
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124902
eks 20211222120022.12.2021
12:00
Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022146
eks 20220119120019.01.2022
12:00
Bežné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022140
eks 20220119120019.01.2022
12:00
Kompatibilné (repasované) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022492
eks 20220201150001.02.2022
15:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022610
eks 20220204120004.02.2022
12:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022656
eks 20220210120010.02.2022
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022854
eks 20220211120011.02.2022
12:00
Externé serverové úložisko
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221040
eks 20220216080016.02.2022
08:00
Neuromonitoring
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221020
eks 20220216080016.02.2022
08:00
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022903
eks 20220221154021.02.2022
15:40
Server pre laboratórny informačný systém a UPS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221187
eks 20220222090022.02.2022
09:00
Operačný mikroskop pre operácie chrbtice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221519
eks 20220311090011.03.2022
09:00
Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221857
eks 20220314100014.03.2022
10:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222571
eks 20220324120024.03.2022
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222568
eks 20220324120024.03.2022
12:00
Analyzátor predného segmentu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222326
eks 20220404120004.04.2022
12:00
Lieky ATC skupiny M03AC09 - rokuróniumbromid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222847
eks 20220413090013.04.2022
09:00
Lieky ATC skupiny M03-Myorelaxanciá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222848
eks 20220413100013.04.2022
10:00
Lieky ATC skupiny A02B - Liečivá na žalúdočný vred a refluxnú chorobu pažeráka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222844
eks 20220413110013.04.2022
11:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223557
eks 20220420150020.04.2022
15:00
Kompatibilné (repasované) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223553
eks 20220420150020.04.2022
15:00
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223668
eks 20220427120027.04.2022
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224204
eks 20220505120005.05.2022
12:00
Motorové systémy pre ortopedickú kliniku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223699
eks 20220509080009.05.2022
08:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224602
eks 20220513120013.05.2022
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224626
eks 20220513150013.05.2022
15:00
Lieky ATC skupiny N01-Anestetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225217
eks 20220602120002.06.2022
12:00
Lieky ATC skupiny C03 - Diuretiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225404
eks 20220606100006.06.2022
10:00
Lieky ATC skupiny A05-Liečivá na žlčové cesty a pečeň, A06-Laxanciá, A07-Antidiaroiká, A09-Digestíva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225869
eks 20220613100013.06.2022
10:00
Lieky ATC skupiny A03-Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225904
eks 20220613120013.06.2022
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226373
eks 20220616120016.06.2022
12:00
Lieky ATC skupiny C03CA01 - Furosemid inj.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226037
eks 20220616130016.06.2022
13:00
Lieky ATC skupiny A12CC02 - Magnesium sulphuricum inj.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227174
eks 20220707110007.07.2022
11:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227615
eks 20220714120014.07.2022
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227924
eks 20220721130021.07.2022
13:00
Lieky ATC skupiny A11 - Vitamíny, A12 - Minerálne doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228144
eks 20220805110005.08.2022
11:00
Automatický analyzátor rýchlosti sedimentácie erytrocytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228363
eks 20220809130009.08.2022
13:00
Obväzy hydrofilné, obväz hadicový-pruban, obväz sadrový, vata
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229035
eks 20220823100023.08.2022
10:00
Generátor REZUM Water Vapour Therapy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229193
eks 20220824150024.08.2022
15:00
Kompatibilné (repasované) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229405
eks 20220825120025.08.2022
12:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229403
eks 20220825120025.08.2022
12:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229291
eks 20220902110002.09.2022
11:00
Lieky ATC skupiny C01CA03 - Noradrenalín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229366
eks 20220902130002.09.2022
13:00
Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229418
eks 20220905110005.09.2022
11:00
Lieky ATC skupiny B03 - Antianemiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229499
eks 20220905130005.09.2022
13:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229793
eks 20220907120007.09.2022
12:00
Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229913
eks 20220916100016.09.2022
10:00
Automatický analyzátor rýchlosti sedimentácie erytrocytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210197
eks 20220922100022.09.2022
10:00
Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229834
eks 20220923123023.09.2022
12:30
Lieky ATC skupiny C01-Kardiaká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210325
eks 20220928110028.09.2022
11:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210789
eks 20220929120029.09.2022
12:00
Lieky ATC skupiny D-Dermatologiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210739
eks 20221003100003.10.2022
10:00
Lieky ATC skupiny G-Liečivá pre urogenitálny trakt a pohlavné hormóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211029
eks 20221011100011.10.2022
10:00
Lieky ATC skupiny H2-Kortikosteroidy na systémové použite
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211030
eks 20221011130011.10.2022
13:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211772
eks 20221014120014.10.2022
12:00
Lieky ATC skupiny H1 - Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211599
eks 20221021100021.10.2022
10:00
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211369
eks 20221024090024.10.2022
09:00
RTG žiarič pre zariadenie Artis Q ceiling
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212622
eks 20221103090003.11.2022
09:00
Doplnenie komunikačnej infraštruktúry wifi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212966
eks 20221103090003.11.2022
09:00
Lieky ATC skupiny A10 - Antidiabetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212673
eks 20221103100003.11.2022
10:00
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213561
eks 20221114090014.11.2022
09:00
Lieky ATC skupiny C02-Antihypertenzíva, C04-Periférne vazodilatanciá, C05-Vazoprotektíva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213613
eks 20221118110018.11.2022
11:00
Videogastroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213981
eks 20221121090021.11.2022
09:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214367
eks 20221125120025.11.2022
12:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214365
eks 20221125120025.11.2022
12:00
Lieky ATC skupiny J02AC - Flukonazol,vorikonazol na parenterálne použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214238
eks 20221128100028.11.2022
10:00
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká, J05-Antivirotiká na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214607
eks 20221201110001.12.2022
11:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215131
eks 20221209120009.12.2022
12:00
Lieky ATC skupiny N02BE01 - Paracetamol inj.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215524
eks 20221220130020.12.2022
13:00
Lieky ATC skupiny M01 - Antiflogistiká a antireumatiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215515
eks 20221220140020.12.2022
14:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312
eks 20230109120009.01.2023
12:00
Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023286
eks 20230124140024.01.2023
14:00
Lieky ATC skupiny N02 - Analgetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023392
eks 20230130090030.01.2023
09:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023463
eks 20230130130030.01.2023
13:00
Chloridometer pre stanovenie chloridov v pote pri diagnostike cystickej fibrózy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023688
eks 20230208090008.02.2023
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023743
eks 20230209120009.02.2023
12:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023969
eks 20230216130016.02.2023
13:00
Lieky ATC skupiny N03-Antiepileptiká, N04-Antiparkinsoniká, N05-Psycholeptiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023901
eks 20230217090017.02.2023
09:00
Lieky ATC skupiny J06-Imunoséra a imunoglobulíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023988
eks 20230221090021.02.2023
09:00
Plazmový sterilizátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231351
eks 20230302103002.03.2023
10:30
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231517
eks 20230310090010.03.2023
09:00
Diagnostický mikroskop pre ORL ambulanciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232134
eks 20230328120028.03.2023
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232247
eks 20230330120030.03.2023
12:00
Lieky ATC skupiny R-Respiračný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232253
eks 20230331090031.03.2023
09:00
Lieky ATC skupiny S-Zmyslové orgány
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232297
eks 20230403100003.04.2023
10:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232347
eks 20230403120003.04.2023
12:00
Videogastroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232323
eks 20230403124503.04.2023
12:45
Lieky ATC skupiny M03-Myorelaxanciá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232736
eks 20230417090017.04.2023
09:00
Lieky ATC skupiny M03AC09 - rokuróniumbromid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232735
eks 20230417100017.04.2023
10:00
Lieky ATC skupiny N06-Psychoanaleptiká, N07-Iné liečivá na centrálnu nervovú sústavu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232643
eks 20230419090019.04.2023
09:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233051
eks 20230421140021.04.2023
14:00
Kompatibilné (repasované) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233048
eks 20230421140021.04.2023
14:00
Dávkovač kontrastnej látky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233239
eks 20230427130027.04.2023
13:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233479
eks 20230504100004.05.2023
10:00
Lieky ATC skupiny V03-Vária,všetky ostatné liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233480
eks 20230505100005.05.2023
10:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233632
eks 20230505143005.05.2023
14:30
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233691
eks 20230509090009.05.2023
09:00
Stolná chladená centrifúga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233975
eks 20230516100016.05.2023
10:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234058
eks 20230517120017.05.2023
12:00
Lieky ATC skupiny V08-Kontrastné látky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233992
eks 20230518100018.05.2023
10:00
Monitorovací systém s podporou vitálnych funkcií - Kontrapulzátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234234
eks 20230524100024.05.2023
10:00
Lieky ATC skupiny C03 - Diuretiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234279
eks 20230606090006.06.2023
09:00
Lieky ATC skupiny A02B - Liečivá na žalúdočný vred a refluxnú chorobu pažeráka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235117
eks 20230609090009.06.2023
09:00
Prístroj slúžiaci pre urodynamickú diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235463
eks 20230612100012.06.2023
10:00
Lieky ATC skupiny A05-Liečivá na žlčové cesty a pečeň, A06-Laxanciá, A07-Antidiaroiká, A09-Digestíva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235511
eks 20230613090013.06.2023
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235650
eks 20230614120014.06.2023
12:00
Lieky ATC skupiny C03CA01 - Furosemid inj.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234280
eks 20230616090016.06.2023
09:00
Lieky ATC skupiny A03-Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236171
eks 20230623100023.06.2023
10:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236962
eks 20230711120011.07.2023
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237105
eks 20230714120014.07.2023
12:00
Fotokoagulačný laser
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237079
eks 20230714140014.07.2023
14:00
Lieky ATC skupiny N01AX10-Propofol
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237352
eks 20230720130020.07.2023
13:00
Rozšírenie 3D laparoskopickej zostavy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237368
eks 20230721090021.07.2023
09:00
Lieky ATC skupiny A12CC02 - Magnesium sulphuricum inj.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237405
eks 20230724090024.07.2023
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237670
eks 20230727120027.07.2023
12:00
Lieky ATC skupiny N01-Anestetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237654
eks 20230727130027.07.2023
13:00
Lieky ATC skupiny A11 - Vitamíny, A12 - Minerálne doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237180
eks 20230807090007.08.2023
09:00
Kompatibilné (repasované) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238523
eks 20230815120015.08.2023
12:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238519
eks 20230815120015.08.2023
12:00
Doplnenie komunikačnej infraštruktúry wifi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238690
eks 20230818090018.08.2023
09:00
Lieky ATC skupiny C01CA03 - Noradrenalín inj.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238906
eks 20230904090004.09.2023
09:00
Genetický analyzátor na analýzu DNA pracujúci na princípe kapilárnej elektroforézy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239195
eks 20230906090006.09.2023
09:00
Aktualizácia licencie ESET PROTECT Entry on - prem na 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239191
eks 20230907090007.09.2023
09:00
Obväzy hydrofilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239643
eks 20230914090014.09.2023
09:00
Lieky ATC skupiny B03 - Antianemiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239644
eks 20230914100014.09.2023
10:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239759
eks 20230914120014.09.2023
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310096
eks 20230922120022.09.2023
12:00
Lieky ATC skupiny C01 - Kardiaká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310572
eks 20231006090006.10.2023
09:00
Obväz hadicový-pruban, obväz sadrový, vata
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310664
eks 20231006130006.10.2023
13:00
Lieky ATC skupiny G-Liečivá pre urogenitálny trakt a pohlavné hormóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239843
eks 20231011090011.10.2023
09:00
Lieky ATC skupiny H2-Kortikosteroidy na systémové použite
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310570
eks 20231011090011.10.2023
09:00
Lieky ATC skupiny D-Dermatologiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311033
eks 20231013140013.10.2023
14:00
Lieky ATC skupiny H1 - Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310745
eks 20231023130023.10.2023
13:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311654
eks 20231024120024.10.2023
12:00
Optický biometer na báze SS-OCT s integrovanou plánovacou stanicou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311684
eks 20231102090002.11.2023
09:00
Lieky ATC skupiny A10 - Antidiabetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312561
eks 20231114090014.11.2023
09:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312801
eks 20231115120015.11.2023
12:00
Lieky ATC skupiny C02-Antihypertenzíva, C04-Periférne vazodilatanciá, C05-Vazoprotektíva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312223
eks 20231120090020.11.2023
09:00
Systém pre vzdialené monitorovanie a defibriláciu pacienta v priebehu hyperbaricej oxygenoterapie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313103
eks 20231121090021.11.2023
09:00
Peroperačný monitor hlavových nervov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313215
eks 20231123130023.11.2023
13:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313392
eks 20231127120027.11.2023
12:00
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká, J05-Antivirotiká na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311912
eks 20231201090001.12.2023
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313938
eks 20231207120007.12.2023
12:00
Bedside monitor koagulácie plnej krvi - Rotačný tromboelastograf
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314288
eks 20231215100015.12.2023
10:00
Lieky ATC skupiny N02BE01 - Paracetamol inj.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314061
eks 20231221090021.12.2023
09:00
Vŕtací systém pre ortopédiu a traumatológiu - vŕtačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314489
eks 20231221090021.12.2023
09:00
Lieky ATC skupiny J02AC - Flukonazol,vorikonazol na parenterálne použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314518
eks 20231222110022.12.2023
11:00
Lieky ATC skupiny M01 - Antiflogistiká a antireumatiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314584
eks 20240103090003.01.2024
09:00
Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202421
eks 20240109090009.01.2024
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202462
eks 20240111120011.01.2024
12:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202459
eks 20240111120011.01.2024
12:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024113
eks 20240112150012.01.2024
15:00
Kompatibilné (repasované) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024115
eks 20240112153012.01.2024
15:30
Transportný prístroj pre umelú pľúcnu ventiláciu dospelých, detských a neonatálnych pacientov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024393
eks 20240129090029.01.2024
09:00
Lieky ATC skupiny N02 - Analgetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024586
eks 20240202100002.02.2024
10:00
Skríningové antigénové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024558
eks 20240202120002.02.2024
12:00
USG prístroj pre Onkologickú kliniku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
FNTN-2023-10-NZ- USG prístroj pre Onkologickú klin
uvo 20240206090006.02.2024
09:00
Lieky ATC skupiny N03-Antiepileptiká, N04-Antiparkinsoniká, N05-Psycholeptiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024495
eks 20240219090019.02.2024
09:00
Lieky ATC skupiny J06-Imunoséra a imunoglobulíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024941
eks 20240221090021.02.2024
09:00
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
FNTN-2024-02-NZ
uvo 20240222090022.02.2024
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241156
eks 20240223120023.02.2024
12:00
Dezinfekčné prostriedky-plochy a nástroje
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
FNTN-2023-09-NZ-Dezinfekcia-plochy a nástroje
uvo 20240304090004.03.2024
09:00
Úžitkové vozidlo do 3,5 t na rozvoz stravy
Zákazka s nízkou hodnotou
FNTN-ZsNH-2023-Úžitkové vozidlo do 3,5 t
uvo 20240305090005.03.2024
09:00
Transportný prístroj pre umelú pľúcnu ventiláciu dospelých, detských a neonatálnych pacientov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241441
eks 20240306100006.03.2024
10:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241832
eks 20240318120018.03.2024
12:00
Skríningové antigénové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241889
eks 20240320090020.03.2024
09:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241914
eks 20240320120020.03.2024
12:00
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242072
eks 20240325090025.03.2024
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242082
eks 20240325130025.03.2024
13:00
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242190
eks 20240402090002.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242439
eks 20240412090012.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny R-Respiračný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242560
eks 20240415130015.04.2024
13:00
Lieky ATC skupiny R-Respiračný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242813
eks 20240422090022.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny S-Zmyslové orgány
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242846
eks 20240422090022.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny B01-Antitrombotiká, B02-Antihemoragiká
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
FNTN-2024-03-NZ-Antitrombotiká,antihemoragiká
uvo 20240425090025.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny M03AC09 - rokuróniumbromid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243001
eks 20240426090026.04.2024
09:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243082
eks 20240429120029.04.2024
12:00
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Zákazka s nízkou hodnotou
FNTN-§117-2024-ZsNH-Poistenie
uvo 20240430090030.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny S-Zmyslové orgány
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243103
eks 20240503130003.05.2024
13:00
Lieky ATC skupiny M03AC09 - rokuróniumbromid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243200
eks 20240506090006.05.2024
09:00
Lieky ATC skupiny S-Zmyslové orgány
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243338
eks 20240513090013.05.2024
09:00
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/ tlakových fliaš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
FNTN-2024-04-NZ-Medicinálne plyny
uvo 20240515090015.05.2024
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243606
eks 20240517131517.05.2024
13:15
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243613
eks 20240517133017.05.2024
13:30
Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
FNTN-2024-06-NZ-Pozáručný servis
uvo 20240523090023.05.2024
09:00
Defibrilátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243652
eks 20240524090024.05.2024
09:00
Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243832
eks 20240524120024.05.2024
12:00
Počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243857
eks 20240527150027.05.2024
15:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243925
eks 20240528090028.05.2024
09:00
Lieky ATC skupiny M03-Myorelaxanciá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243976
eks 20240528110028.05.2024
11:00
Licencia InterSystems IRIS for Health Enterprise - 400 Concurrent users
Zákazka s nízkou hodnotou
FNTN-ZsNH-2024-Licencia IRIS-§117
uvo 20240603090003.06.2024
09:00
Lieky ATC skupiny M03-Myorelaxanciá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244129
eks 20240603090003.06.2024
09:00
Diskové pole pre dáta virtuálnych serverov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244090
eks 20240603140003.06.2024
14:00
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244522
eks 20240612090012.06.2024
09:00
Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244826
eks 20240620120020.06.2024
12:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244823
eks 20240621090021.06.2024
09:00
Lieky ATC skupiny V03-Vária,všetky ostatné liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244982
eks 20240624090024.06.2024
09:00
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244949
eks 20240624110024.06.2024
11:00
Lieky ATC skupiny N06-Psychoanaleptiká, N07-Iné liečivá na centrálnu nervovú sústavu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244983
eks 20240624110024.06.2024
11:00
Lieky ATC skupiny S-Zmyslové orgány
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244984
eks 20240624130024.06.2024
13:00
Lieky ATC skupiny V03-Vária,všetky ostatné liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245166
eks 20240628133028.06.2024
13:30
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245267
eks 20240701143001.07.2024
14:30