Diskové pole pre dáta virtuálnych serverov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diskové pole pre dáta virtuálnych serverov
Kód zákazky: Z20244090
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30233141-1
Predpokladaná hodnota: 37 180,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS