Papierové uteráky skladané ZZ zelené

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Kód zákazky: Z20243606
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33763000-6
Predpokladaná hodnota: 3 050,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 13:15
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty