Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Kód zákazky: Z20242439
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33621400-3
Predpokladaná hodnota: 23 455,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS