Lieky ATC skupiny N03-Antiepileptiká, N04-Antiparkinsoniká, N05-Psycholeptiká

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny N03-Antiepileptiká, N04-Antiparkinsoniká, N05-Psycholeptiká
Kód zákazky: Z2024495
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33661300-4
Predpokladaná hodnota: 50 371,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Legionárska 28, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika