Originál tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originál tonery
Kód zákazky: Z20241914
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 12 830,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Originál tonery (Z20241914)