Lieky ATC skupiny S-Zmyslové orgány

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny S-Zmyslové orgány
Kód zákazky: Z20243103
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33662000-8
Predpokladaná hodnota: 13 781,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Legionárska 28, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty