Defibrilátory

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Defibrilátory
Kód zákazky: Z20243652
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33182100-0
Predpokladaná hodnota: 10 380,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Defibrilátory (Z20243652)