Lieky ATC skupiny M03-Myorelaxanciá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny M03-Myorelaxanciá
Kód zákazky: Z20244129
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33632200-1
Predpokladaná hodnota: 16 923,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty